Hola,

a partir de la traducció del Jmol:
http://softcatala.org/wiki/Jmol
m'he trobat amb uns quants dilemes pel que fa a la traducció de noms de
colors al català. En particular -> «indigo», que en castellà he vist
traduït com «añil». Hi ha algun equivalent en català?

Per altra banda, algú coneix algun recurs amb noms de colors en
diferents llengües (on hi sigui el català), malgrat sovint no sigui
possible una traducció directa.

Ref:
http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A2=ind0402&L=infozefir&P=R924&I=-3

Salut!

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
   web: http://drac.homelinux.org
 email: [EMAIL PROTECTED]
   gpg: B67B43DC
planet: http://planeta.softcatala.org


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

Respondre per correu electrònic a