Al 31/01/06 13:23, En/na Manuel Souto Pico ha escrit:
> El cercaterm del termcat també té l'entrada:
> 
> *indi*
> <Pintura>
> 
> /ca/ indi, m
> /ca/ anyil, m /sin. compl./
> /es/ añil
> /es/ azul índigo
> 
> 
> 
> 2006/1/31, Josep-Enric Teixidó <[EMAIL PROTECTED]
> <mailto:[EMAIL PROTECTED]>>:
> 
>   podríem dir-ne "indi". Recerca ràpida:
> 
>   Al Termcat:
> 
>   *serp indi*
>   <Amfibis. Rèptils>
> 
>   /ca/ serp indi, f
>   /es/ culebra añil
>   /es/ serpiente índigo
>   /en/ indigo snake
>   /la/ /Drymarchon corcis/
> 
> 
>   al diccionari de l'Enciclopèdia:
> 
>   Indi
> 
>    
>   *5 * / m/ /1 / /COL/ Substància colorant de tina, de color blau,
>   obtinguda del glucòsid indican extret de l'anyil.
>            
>   /2 / /ÒPT/ Un dels set colors de l'espectre solar, entre el blau i
>   el violat.
>        
> 
> 
> 
>   Alcover-Moll
> 
>   2. INDI
> 
>   || *2. */m. /Pasta feta de les fulles i troncs de diferents plantes,
>   especialment de la /Indigofera tinctoría, /d'origen oriental, i que
>   serveix per a tenyir de blau; cast. /índigo, añil. /Cargua de indi,
>   doc. a. 1252 (Capmany Mem. ii, 20). Pagam per indi que compram a ops
>   de pintar, doc. a. 1309 (Boll. Lul. viii, 262).Antigament es
>   distingien tres classes principals d'indi: /indi bagadell, indi golf
>   /i /indi xaraf, /que són descrites així: «Indi baguadell aytal la
>   conexença que aia bona color e ben blaua e ardent, e si uolç prouar
>   si és fi trenqua'n un poch e si no té terra és ffi, e si no, no ual
>   res, e si'n mets a una tassa d'aygua deu surar. Indi guolf aytal la
>   conexença que sian bells e que sian ben blaus e no tingua arena ni
>   terra com lo trencaràs. Indi xaraf aytal la conexença que aia la
>   color blaua esblancayda, e com hom lo trencha que no y aia arena ni
>   terra» (Conex. spic. 22 vo i 23). Blau com l'indi: es diu d'una cosa
>   molt blava o d'una persona que té la cara molt encesa, congestionada
>   (Ciutadella).
>     Fon.: índi (Barc., Val., Mall.).
>     Var. form. ant.: /inde /(Inde de tarongeta, Tar. preus 116).
>     Etim.: pres del llatí indĭcu, mat. sign.
> 
> 
>   En/na Toni Hermoso Pulido ha escrit:
>>   Hola,
>>
>>   a partir de la traducció del Jmol:
>>   http://softcatala.org/wiki/Jmol
>>   m'he trobat amb uns quants dilemes pel que fa a la traducció de noms de
>>
>>   colors al català. En particular -> «indigo», que en castellà he vist
>>   traduït com «añil». Hi ha algun equivalent en català?
>>
>>   Per altra banda, algú coneix algun recurs amb noms de colors en
>>   diferents llengües (on hi sigui el català), malgrat sovint no sigui
>>
>>   possible una traducció directa.
>>
>>   Ref:
>>   http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A2=ind0402&L=infozefir&P=R924&I=-3
>>   
>> <http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A2=ind0402&L=infozefir&P=R924&I=-3>
>>
>>   Salut!
>>


Moltes gràcies a tots. Veig que m'havia deixat molts llocs on cercar :)


-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: [EMAIL PROTECTED]
  gpg: B67B43DC
planet: http://planeta.softcatala.org


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

Respondre per correu electrònic a