Al 12/04/06 15:00, En/na Quico Llach ha escrit:
> Bones,
> 
> el Termcat ens fa la consulta següent:
> 
> 
> Es tracta del verb /*portar*/ com a verb a partir del qual s'han
> originat els termes "portabilitat" i "portable".  Partint de la base que
> tenim el substantiu *portabilitat* com a "adaptació de les
> característiques d'un programa d'un sistema informàtic perquè pugui
> funcionar en un sistema informàtic diferent" i que disposem de
> l'adjectiu *portable* que fa referència al programari que pot moure's 
> (o adaptar-se?) fàcilment d'un tipus de plataforma a una altra, és
> pertinent el verb "portar"? 
> Lingüísticament no presenta cap problema;  ens agradaria saber,
> però, si realment es fa servir, si té ús amb aquest sentit o bé
> si s'utilitzen altres verbs més generals com ara "adaptar" (tot i que
> "adaptar" podria implicar el matís de "modificar" que el verb "portar"
> no implica necessàriament).
> 
> 
> Què en penseu, vosaltres? Feu servir el verb "portar" en aquest sentit o
> més aviat utilitzeu "adaptar" o altres possibilitats? Si no l'utilitzeu,
> trobeu que "portar" és adient?
> 
> Gràcies avançades pels vostres comentaris.
> 

Fins ara crec que haver fet servir «adaptar», però «portar» no em
semblaria personalment malament.
Però com seria en substantius com ara "port": ex. Windows port -> La
versió de l'aplicació portada/adaptada a Windows. Normalment ho he
traduït llavors per «versió»: versió per a Windows.

Salut!

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
   web: http://drac.homelinux.org
 email: [EMAIL PROTECTED]
   gpg: B67B43DC
planet: http://planeta.softcatala.org


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

Respondre per correu electrònic a