Bones,

el Termcat ens fa la consulta següent:


Es tracta del verb portar com a verb a partir del qual s'han originat els termes "portabilitat" i "portable".  Partint de la base que tenim el substantiu portabilitat com a "adaptació de les característiques d'un programa d'un sistema informàtic perquè pugui funcionar en un sistema informàtic diferent" i que disposem de l'adjectiu portable que fa referència al programari que pot moure's  (o adaptar-se?) fàcilment d'un tipus de plataforma a una altra, és pertinent el verb "portar"? 
Lingüísticament no presenta cap problema;  ens agradaria saber, però, si realment es fa servir, si té ús amb aquest sentit o bé si s'utilitzen altres verbs més generals com ara "adaptar" (tot i que "adaptar" podria implicar el matís de "modificar" que el verb "portar" no implica necessàriament).


Què en penseu, vosaltres? Feu servir el verb "portar" en aquest sentit o més aviat utilitzeu "adaptar" o altres possibilitats? Si no l'utilitzeu, trobeu que "portar" és adient?

Gràcies avançades pels vostres comentaris.

Salutacions,

Quico

Respondre per correu electrònic a