commit 8f0273ea06c025ee8a9bac36971c3ffd87fdafe2
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Thu Mar 8 03:46:46 2018 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties_completed
---
 bg/torlauncher.properties | 14 ++++++++++++++
 1 file changed, 14 insertions(+)

diff --git a/bg/torlauncher.properties b/bg/torlauncher.properties
index cbae531db..2e5f02e36 100644
--- a/bg/torlauncher.properties
+++ b/bg/torlauncher.properties
@@ -26,11 +26,21 @@ torlauncher.error_proxy_addr_missing=Трябва да 
определите IP 
 torlauncher.error_proxy_type_missing=Трябва да изберете 
вида на проксито.
 torlauncher.error_bridges_missing=Трябва да зададете един 
или повече бриджа
 torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Трябва да 
избереш вид транспорт за избраните мостове.
+torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Моля, поискайте 
мост.
 torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Никой от избраните 
мостове няма траспорт от типса %S в 
наличност. Моля, нагласи настройките си.
 
 torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(работи в Китай)
 torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(работи в Китай)
 
+torlauncher.request_a_bridge=Заявка за bridge...
+torlauncher.request_a_new_bridge=Заявка за нов bridge...
+torlauncher.contacting_bridgedb=Свързване с BridgeDB. Моля 
изчакайте.
+torlauncher.captcha_prompt=Решете CAPTCHA за заявка на bridge.
+torlauncher.bad_captcha_solution=Решението не е правилно. 
Моля, опитайте пак.
+torlauncher.unable_to_get_bridge=Неуспешно получаване на 
мост от BridgeDB.\n\n%S
+torlauncher.no_meek=Този браузър не е конфигуриран 
за meek, а той е нужен за получаването на 
мостове.
+torlauncher.no_bridges_available=Няма никакви налични 
bridge-ове в момента. Съжаляваме.
+
 torlauncher.connect=Свържи се
 torlauncher.restart_tor=Рестартирайте Тор
 torlauncher.quit=Край
@@ -62,3 +72,7 @@ torlauncher.bootstrapWarning.timeout=пауза на 
връзката
 torlauncher.bootstrapWarning.noroute=няма път до хоста
 torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=грешка при 
четене/писане
 torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=липсва лесно 
свързуем транспорт
+
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Връзката към сървъра 
беше прекъсната.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Неуспешна 
връзка със сървъра.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Не може да се 
установи връзка към прокси сървър.

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to