commit d15ae9f265d4a8d8754dcbb1aa67e6cd7427682d
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Mon Mar 12 13:46:47 2018 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties_completed
---
 sv/torlauncher.properties | 14 ++++++++++++++
 1 file changed, 14 insertions(+)

diff --git a/sv/torlauncher.properties b/sv/torlauncher.properties
index f9e868691..92800d733 100644
--- a/sv/torlauncher.properties
+++ b/sv/torlauncher.properties
@@ -26,11 +26,21 @@ torlauncher.error_proxy_addr_missing=Du måste ange både 
en IP-adress eller vä
 torlauncher.error_proxy_type_missing=Du måste välja typ av proxy.
 torlauncher.error_bridges_missing=Du måste ange en eller flera bryggor.
 torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Du måste välja en 
transporttyp för de förkonfigurerade bryggorna.
+torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Vänligen begär en brygga.
 torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Det finns inga förkonfigurerade 
bryggor för transporttypen %S tillgängliga. Du behöver ändra dina 
inställningar.
 
 torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(Fungerar i Kina)
 torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(Fungerar i Kina)
 
+torlauncher.request_a_bridge=Begär en brygga...
+torlauncher.request_a_new_bridge=Begär en ny brygga...
+torlauncher.contacting_bridgedb=Kontaktar BridgeDB. Vänligen vänta.
+torlauncher.captcha_prompt=Lös CAPTCHA:n för att begära en brygga.
+torlauncher.bad_captcha_solution=Lösningen är inte korrekt. Vänligen 
försök igen.
+torlauncher.unable_to_get_bridge=Kunde inte ta emot en brygga från 
BridgeDB.\n\n%S
+torlauncher.no_meek=Den här webbläsaren är inte konfigurerad för meek, 
vilket krävs för att ta emot bryggor.
+torlauncher.no_bridges_available=Inga bryggor finns tillgängliga för 
tillfället, tyvärr.
+
 torlauncher.connect=Anslut
 torlauncher.restart_tor=Starta om Tor
 torlauncher.quit=Avsluta
@@ -62,3 +72,7 @@ torlauncher.bootstrapWarning.timeout=tidsgränsen överskreds
 torlauncher.bootstrapWarning.noroute=framkomlig väg till värddatorn saknas
 torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=läs-/skrivfel
 torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=Pluggable Transport saknas
+
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Anslutningen till servern förlorades.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Kunde inte ansluta till 
servern.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Kunde inte ansluta till 
proxyn.

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to