commit 5e38452661a73a89dd606a1607184e4c8103461d
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Mon Oct 17 12:16:36 2016 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 fr_CA/torbutton.dtd | 4 ++--
 nb/torbutton.dtd    | 6 +++---
 2 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/fr_CA/torbutton.dtd b/fr_CA/torbutton.dtd
index 70ca926..c8524ff 100644
--- a/fr_CA/torbutton.dtd
+++ b/fr_CA/torbutton.dtd
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nouveau circuit Tor pour ce site">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Security Settings…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Paramètres de sécurité...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Paramètres du réseau 
Tor...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
@@ -11,7 +11,7 @@
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Protections des 
témoins...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "T">
 <!ENTITY torbutton.button.tooltip "Cliquer pour lancer BoutonTor">
-<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Security Settings">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Paramètres de sécurité">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Valeurs par défaut">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Gérer les protections des témoins">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protégé">
diff --git a/nb/torbutton.dtd b/nb/torbutton.dtd
index b616ef8..0cf43c1 100644
--- a/nb/torbutton.dtd
+++ b/nb/torbutton.dtd
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Ny Tor-krets for denne siden">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Security Settings…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Sikkerhetsinnstillinger…">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Nettverksinnstillinger for 
TOR…">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
@@ -11,7 +11,7 @@
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections 
"Informasjonskapsels-beskyttelse…">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
 <!ENTITY torbutton.button.tooltip "Klikk for å igangsette Torbutton">
-<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Security Settings">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Sikkerhetsinnstillinger">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Gjenopprett forvalg">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Administrer beskyttelse av 
informasjonskapsler">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Beskyttet">
@@ -31,7 +31,7 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
 <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Hold denne boksen 
sjekket for å skjule ting fra nettsteder som kan være unikt med deg, 
inkludert batteristatus, datamaskinens ytelse, tastaturoppsett , lokalitet, 
plasseringen av installerte plugins, listen over installerte plugins, 
nettverksstatus, skjermretning , skjermstørrelse , stedsspesifikk zoomnivåer 
, filtyper som støttes, system farger og WebGL evner.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Sikkerhetsnivå">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "The Security Slider lets you 
disable certain browser features that may make your browser more vulnerable to 
hacking attempts.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Sikkerhetsglidebryteren lar deg 
skru av forskjellige nettleserfunksjoner som kan eksponere deg for risiko.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "Lav (forvalg)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_usable_desc "Dette gir den mest brukbare 
opplevelsen.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_desc "På dette sikkerhetsnivået er alle 
nettleser-funksjoner påskrudd.">

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to