commit a0860ecc600aff2830b8c87ef829034581de49a9
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Mon Oct 17 13:16:34 2016 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 nl/torbutton.dtd | 66 ++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 33 insertions(+), 33 deletions(-)

diff --git a/nl/torbutton.dtd b/nl/torbutton.dtd
index a23ded6..88a2b13 100644
--- a/nl/torbutton.dtd
+++ b/nl/torbutton.dtd
@@ -1,62 +1,62 @@
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nieuwe identiteit">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nieuw tor circuit voor deze 
website">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nieuw Tor-circuit voor deze 
website">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Security Settings…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Beveiligingsinstellingen…">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor netwerk instellingen">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor-netwerkinstellingen…">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Controleer op updates voor de 
Tor Browser...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Controleer op updates voor de 
Tor-browser...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookie beveiligingen...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookiebeveiligingen...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
 <!ENTITY torbutton.button.tooltip "Klik hier om Torbutton te initialiseren">
-<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Security Settings">
-<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Terugzetten op begintoestand">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Beheer Cookie Beveiligingen">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Beveiligingsinstellingen">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Standaardwaarden herstellen">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Beheer cookiebeveiligingen">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Beveiligd">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Host">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Naam">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Pad">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Beveilig Cookie">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Verwijder Cookie">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Hef Cookie beveiliging op.">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Verwijder alle behalve 
beveiligde">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Beveilig nieuwe Cookies">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Beveilig nieuwe Cookies 
niet">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Cookie beveiligen">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Cookie verwijderen">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Cookiebeveiliging opheffen">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Alle cookies behalve beveiligde 
verwijderen">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Beveilig nieuwe cookies">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Beveilig nieuwe cookies 
niet">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Beperk cookies en andere 
tracking-gegevens van derden">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
-<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Keep this box checked to 
prevent various browser features from being abused to track you as you browse 
the web. Modified features include blob URLs, broadcast channels, the browser 
cache, cookies, favicons, HTTP Auth headers, link preconnects, localStorage, 
mediaSource URLs, OCSP requests, SharedWorkers, and TLS session tickets.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Vink dit vakje aan om te 
voorkomen dat functies van je browser worden misbruikt om je te volgen op het 
internet. Gemodificeerde functies zijn o.a. URL's, uitzendingskanalen, de 
browsercache, cookies, favicons, HTTP-auth-hoofdingen, 
koppelingsvoorverbindingen, localStorage, mediaSource-URL's, OCSP-verzoeken, 
SharedWorkers en TLS-sessietickets.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Verander details die je 
onderscheiden van andere Tor Browser gebruikers">
 <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
-<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Keep this box checked 
to hide things from websites that could be unique about you, including your 
battery status, computer performance, keyboard layout, locale, the location of 
installed plugins, the list of installed plugins, your network status, screen 
orientation, screen size, site-specific zoom levels, supported file types, 
system colors, and WebGL capabilities.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Vink dit vakje aan om 
websites geen inzicht te geven in dingen die uniek aan je zijn, zoals je 
batterijstatus, computersnelheid, toetsenbordindeling, taal, geïnstalleerde 
plug-ins en hun locatie, netwerkstatus, schermoriëntatie, schermgrootte, 
zoomniveaus per site, ondersteunde bestandstypes, systeemkleuren en 
WebGL-mogelijkheden.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Beveiligingsniveau">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "The Security Slider lets you 
disable certain browser features that may make your browser more vulnerable to 
hacking attempts.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "De beveiligingsschuifbalk laat 
je toe sommige functies uit te schakelen die je browser mogelijk blootstellen 
aan beveiligingsrisico's.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "Laag (standaard)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_usable_desc "Dit verschaft de meest bruikbare 
ervaring">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_usable_desc "Dit biedt de meest bruikbare 
ervaring.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_desc "Op dit beveiligingsniveau worden alle 
browserfuncties ingeschakeld.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_svg_tooltip "De SVG OpenType font 
rendering mechanisme is uitgeschakeld.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_low "Medium-Laag">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_gen_desc "Op dit beveiligingsniveau gelden de 
volgende wijzigingen (beweeg de muis over de items voor meer informatie)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "HTML5 video en audio media geworden 
click-to-play via NoScript.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "Op sommige sites zou je de 
NoScript werkbalk knop moeten gebruiken om deze media -objecten mogelijk te 
maken.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_svg_tooltip "Het SVG 
OpenType-mechanisme voor weergave van lettertypen is uitgeschakeld.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_low "Medium-laag">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_gen_desc "Op dit beveiligingsniveau gelden de 
volgende wijzigingen (beweeg de muis over de items voor meer informatie):">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "HTML5-video en -audio worden 
klik-om-af-te-spelen via NoScript.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "Op sommige sites moet je de 
NoScript-werkbalkknop gebruiken om deze media-objecten in te schakelen.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_some_jit_desc "Sommige 
JavaScript-prestatieverbeteringen zijn uitgeschakeld.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_desc_tooltip "ION JIT, Type Inference, 
ASM.JS.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_baseline_jit_desc_tooltip "Baseline JIT.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Scripts kunnen op sommige 
websites trager zijn.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Sommige mechanismen van het 
weergeven van wiskundige vergelijkingen zijn uitgeschakeld.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Sommige mechanismen voor het 
weergeven van wiskundige vergelijkingen zijn uitgeschakeld.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML is uitgeschakeld.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Medium-Hoog">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "Op sites die JavaScript toestaan 
zijn de prestatie-optimalisaties uitgeschakeld.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Sommige 
lettertype-weergavefuncties zijn uitgeschakeld.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "De Graphite 
lettertype rendering mechanisme is uitgeschakeld.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Sommige afbeeldingtypes zijn 
uitgeschakeld.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Medium-hoog">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "Op sites die JavaScript toestaan 
zijn de prestatieverbeteringen uitgeschakeld.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Sommige functies voor weergave 
van lettertypen zijn uitgeschakeld.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "Het 
Graphite-weergavemechanisme voor lettertypen is uitgeschakeld.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Sommige afbeeldingstypen zijn 
uitgeschakeld.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "SVG afbeeldingen zijn 
uitgeschakeld.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript is standaard 
uitgeschakeld op alle niet-HTTPS websites.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "JavaScript kan worden 
ingeschakeld op een basis per - site via de NoScript werkbalk knop.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript is standaard 
uitgeschakeld op alle niet-HTTPS-websites.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "JavaScript kan worden 
ingeschakeld op een site-basis via de NoScript-werkbalkknop.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_high "Hoog">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "JavaScript is standaard 
uitgeschakeld op alle websites.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc "Sommige lettertypen en 
pictogrammen worden mogelijk niet goed weergegeven. ">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "Door websites aangeleverde 
lettertypes worden geblokkeerd.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "Door websites aangeleverde 
lettertypen worden geblokkeerd.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom "Aangepaste waarden">
-<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor circuit voor deze website">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-circuit voor deze website">

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to