Yes, I know. I meant a workaround where the processor is detected as 
SandyBridge. 

Thank you. 

----- Mensaje original -----

> De: "Itamar Heim" <ih...@redhat.com>
> Para: "Adrian Gibanel" <adrian.giba...@btactic.com>
> CC: "Jithin Raju" <rajuj...@gmail.com>, users@ovirt.org
> Enviados: Sábado, 16 de Febrero 2013 21:36:38
> Asunto: Re: [Users] ovirt reporting wrong cpu family

> On 16/02/2013 18:56, Adrian Gibanel wrote:
> > I happen to have the same problem in oVirt 3.1 on Fedora.
> > Any workaround?
> >
> > $ sudo vdsClient -s 0 getVdsCaps | grep -i flags ; echo -e -n "\n"
> > ;cat /proc/cpuinfo | grep "model name" | head -n 1
> > cpuFlags =
> > fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,dts,acpi,mmx,fxsr,sse,sse2,ss,ht,tm,pbe,syscall,nx,rdtscp,lm,constant_tsc,arch_perfmon,pebs,bts,rep_good,nopl,xtopology,nonstop_tsc,aperfmperf,eagerfpu,pni,pclmulqdq,dtes64,monitor,ds_cpl,vmx,est,tm2,ssse3,cx16,xtpr,pdcm,pcid,sse4_1,sse4_2,popcnt,tsc_deadline_timer,xsave,avx,lahf_lm,arat,epb,xsaveopt,pln,pts,dtherm,tpr_shadow,vnmi,flexpriority,ept,vpid,model_coreduo,model_Conroe

> you cpu is identified as model_Conroe, which should work. just set
> the
> cluster level to Conroe (should happen automatically if first host
> added
> to the cluster)

> >
> > model name : Intel(R) Core(TM) i3-2130 CPU @ 3.40GHz
> >
> > $ rpm -qa | grep -i ovirt ; rpm -qa | grep -i vdsm
> > ovirt-release-fedora-5-2.noarch
> > vdsm-python-4.10.0-10.fc17.x86_64
> > vdsm-cli-4.10.0-10.fc17.noarch
> > vdsm-4.10.0-10.fc17.x86_64
> > vdsm-xmlrpc-4.10.0-10.fc17.noarch

-- 

Adrián Gibanel 
I.T. Manager 

+34 675 683 301 
www.btactic.com 

Ens podeu seguir a/Nos podeis seguir en: 

i 

Abans d´imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient. El medi ambient és 
cosa de tothom. / Antes de imprimir el mensaje piensa en el medio ambiente. El 
medio ambiente es cosa de todos. 

AVIS: 
El contingut d'aquest missatge i els seus annexos és confidencial. Si no en sou 
el destinatari, us fem saber que està prohibit utilitzar-lo, divulgar-lo i/o 
copiar-lo sense tenir l'autorització corresponent. Si heu rebut aquest missatge 
per error, us agrairem que ho feu saber immediatament al remitent i que 
procediu a destruir el missatge . 

AVISO: 
El contenido de este mensaje y de sus anexos es confidencial. Si no es el 
destinatario, les hacemos saber que está prohibido utilizarlo, divulgarlo y/o 
copiarlo sin tener la autorización correspondiente. Si han recibido este 
mensaje por error, les agradeceríamos que lo hagan saber inmediatamente al 
remitente y que procedan a destruir el mensaje . 
_______________________________________________
Users mailing list
Users@ovirt.org
http://lists.ovirt.org/mailman/listinfo/users

Reply via email to