Here there's my libvirt version: 

$ rpm -qa | grep libvirt 
libvirt-daemon-config-nwfilter-0.9.11.9-1.fc17.x86_64 
libvirt-python-0.9.11.9-1.fc17.x86_64 
libvirt-client-0.9.11.9-1.fc17.x86_64 
libvirt-daemon-0.9.11.9-1.fc17.x86_64 
libvirt-lock-sanlock-0.9.11.9-1.fc17.x86_64 
libvirt-0.9.11.9-1.fc17.x86_64 
libvirt-daemon-config-network-0.9.11.9-1.fc17.x86_64 

Yes, I suppose I will be able to wikify it. 

----- Mensaje original ----- 

> De: "Itamar Heim" <ih...@redhat.com>
> Para: "Adrian Gibanel" <adrian.giba...@btactic.com>
> CC: users@ovirt.org, "Jithin Raju" <rajuj...@gmail.com>, "Martin
> Kletzander" <mklet...@redhat.com>
> Enviados: Sábado, 16 de Febrero 2013 22:02:01
> Asunto: Re: [Users] ovirt reporting wrong cpu family

> On 16/02/2013 22:46, Adrian Gibanel wrote:
> > Yes, I know. I meant a workaround where the processor is detected
> > as
> > SandyBridge.

> Adrian - please provide libvirt version.
> Martin - can you please take a look?
> Adrian - can you later please wikify this recurring question?

> Thanks,
> Itamar

> >
> > Thank you.
> >
> > ------------------------------------------------------------------------
> >
> > *De: *"Itamar Heim" <ih...@redhat.com>
> > *Para: *"Adrian Gibanel" <adrian.giba...@btactic.com>
> > *CC: *"Jithin Raju" <rajuj...@gmail.com>, users@ovirt.org
> > *Enviados: *Sábado, 16 de Febrero 2013 21:36:38
> > *Asunto: *Re: [Users] ovirt reporting wrong cpu family
> >
> > On 16/02/2013 18:56, Adrian Gibanel wrote:
> > > I happen to have the same problem in oVirt 3.1 on Fedora.
> > > Any workaround?
> > >
> > > $ sudo vdsClient -s 0 getVdsCaps | grep -i flags ; echo -e -n
> > "\n" ;cat /proc/cpuinfo | grep "model name" | head -n 1
> > > cpuFlags =
> > fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,dts,acpi,mmx,fxsr,sse,sse2,ss,ht,tm,pbe,syscall,nx,rdtscp,lm,constant_tsc,arch_perfmon,pebs,bts,rep_good,nopl,xtopology,nonstop_tsc,aperfmperf,eagerfpu,pni,pclmulqdq,dtes64,monitor,ds_cpl,vmx,est,tm2,ssse3,cx16,xtpr,pdcm,pcid,sse4_1,sse4_2,popcnt,tsc_deadline_timer,xsave,avx,lahf_lm,arat,epb,xsaveopt,pln,pts,dtherm,tpr_shadow,vnmi,flexpriority,ept,vpid,model_coreduo,model_Conroe
> >
> > you cpu is identified as model_Conroe, which should work. just set
> > the
> > cluster level to Conroe (should happen automatically if first host
> > added
> > to the cluster)
> >
> > >
> > > model name : Intel(R) Core(TM) i3-2130 CPU @ 3.40GHz
> > >
> > > $ rpm -qa | grep -i ovirt ; rpm -qa | grep -i vdsm
> > > ovirt-release-fedora-5-2.noarch
> > > vdsm-python-4.10.0-10.fc17.x86_64
> > > vdsm-cli-4.10.0-10.fc17.noarch
> > > vdsm-4.10.0-10.fc17.x86_64
> > > vdsm-xmlrpc-4.10.0-10.fc17.noarch

-- 

-- 
Adrián Gibanel 
I.T. Manager 

+34 675 683 301 
www.btactic.com Ens podeu seguir a/Nos podeis seguir en: 

i 


Abans d´imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient. El medi ambient és 
cosa de tothom. / Antes de imprimir el mensaje piensa en el medio ambiente. El 
medio ambiente es cosa de todos. 

AVIS: 
El contingut d'aquest missatge i els seus annexos és confidencial. Si no en sou 
el destinatari, us fem saber que està prohibit utilitzar-lo, divulgar-lo i/o 
copiar-lo sense tenir l'autorització corresponent. Si heu rebut aquest missatge 
per error, us agrairem que ho feu saber immediatament al remitent i que 
procediu a destruir el missatge . 

AVISO: 
El contenido de este mensaje y de sus anexos es confidencial. Si no es el 
destinatario, les hacemos saber que está prohibido utilizarlo, divulgarlo y/o 
copiarlo sin tener la autorización correspondiente. Si han recibido este 
mensaje por error, les agradeceríamos que lo hagan saber inmediatamente al 
remitente y que procedan a destruir el mensaje . 
_______________________________________________
Users mailing list
Users@ovirt.org
http://lists.ovirt.org/mailman/listinfo/users

Reply via email to