Theo như hướng dẫn, tôi có vào trang www.vietkey.net, nhưng không thấy có link 
nào để down phiển bản tiếng Việt hết.

Xin vui lòng cho một link khác để tải về.

Cảm ơn.


                
---------------------------------
Hãy ghé qua trang chủ Yahoo! Việt Nam!

Trả lời cho