Phat

Bạn vui lòng download bản thử nghiệm 2.1 tại
ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/OOE680_m2/Build-1

Chị Clytie và bác Pierre xem xem sửa trang web chính lại như thế nào để bỏ
các liên kết chết đi thì hay quá.

Nam


On 11/13/06, Pham Tuan Phat <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

Theo như hướng dẫn, tôi có vào trang www.vietkey.net, nhưng không thấy có
link nào để down phiển bản tiếng Việt hết.

Xin vui lòng cho một link khác để tải về.

Cảm ơn.---------------------------------
Hãy ghé qua trang chủ Yahoo! Việt Nam!

Trả lời cho