Mời các bạn đọc qua tài liệu Sử dụng phím nóng trong Calc do bạn Phạm Tuấn
Phát dịch từ bản trợ giúp tiếng Anh tại
http://vi.openoffice.org/files/documents/145/3773/file_3773.dat?filename=Shortcut%20key%20in%20OpenOfficeCals%2epdf

Xin cám ơn bạn Phát đã góp công vào dự án viOOo. Chúng ta thật sự cần nhiều
những đóng góp có ích như thế này!

Nam

Trả lời cho