Bạn Phát (phatnq2002) đã lại cống hiến một tài liệu thiết thực cho người
dùng Writer chuyên nghiệp.

http://vi.openoffice.org/files/documents/145/3780/file_3780.dat?filename=Shortcut%20key%20in%20OpenOfficeWriter%2epdf

Ngoài tài liệu này ra, bạn Phát còn đóng góp tài liệu "MailMerge trong OOo
Writer" rất hay. Nhưng vì dịch lại từ tài liệu tiếng Anh nên các hình chụp
không thể hiện ngôn ngữ Việt Nam nên tôi chưa cho tài liệu đó lên mạng. Hy
vọng bạn Phát có thời gian chụp lại các hình đó với giao diện tiếng Việt ;)

Dự án viOOo thật sự cần những đóng góp tích cực như thế này! Cám ơn bạn
Phát!

Nam

Trả lời cho