Chào các bạn :)

Chị mời bạn tham gia dự án phần mềm tự do.

Nếu bạn chưa tham gia, bạn thiếu nhiều dịp hay.

Dịp nào?

Trong dự án phần mềm tự do, bạn có dịp học hiểu thêm về phần mềm, các tiến trình có ích (v.d. điều khiển mã nguồn, sử dụng văn lệnh, cách sử dung phần mềm đặc biệt hay phần mềm mới) và cấu trúc hợp tác của công đồng phần mềm tự do.

Chị tham gia khoảng 25 dự án phần mềm tự do, mỗi dự án đã dạy chị rất nhiều hơn số lượng chị đã đóng góp. Chị cũng đã gặp nhiều người cùng quan tâm, gặp bạn bè mới. :)

Bạn cũng có các dịp này. Bạn có thể tham gia dự án thiết kế chương trình ưa thích của bạn. Mọi dự án mời người dùng tham gia.

Bất chấp thời gian rảnh, bất chấp lớp tiếng Anh, bất chấp tuổi hay chỗ, bạn có khả năng đóng góp sự cố gắng có ích.

Ghi chú :

1. nếu bạn gặp khó khăn trong việc đọc/viết tiếng Anh, người khác cùng nhóm sẽ dịch cho bạn. Ngôn ngữ không phải ngăn cản tham gia :)

2. nếu bạn có ít rảnh, không có sao : dự án cũng cảm kích công việc nhỏ, hoặc công việc được làm từ từ ; nhiều người đóng góp chỉ trong ngày cuối tuần, hoặc trong ngày nghỉ, hoặc trong giờ im thỉnh thoảng :)

Bạn có thể chọn dự án. Xem trang bản địa hoá:

http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

để xem một số dự án Việt hoá hoạt động. Bạn cũng có thể tạo dự án Việt hoá mới, hoặc tham gia dự án chính. Theo ý kiến của bạn. :)

_Dịch_

Dịch chuỗi của chương trình
Dịch tài liệu hướng dẫn, trang wiki, ghi chú v.v.
Xem lại bản dịch nháp
Thử ra bản dịch
Thông báo lỗi trong bản dịch (nhất là trong bản dịch của chị ;) )

_Thử ra_

Thử ra bản dịch
Thử ra phiên bản mới của chương trình
Thử ra phông chữ hiển thị tiếng Việt (đặc biệt phông chữ chính)
Thử ra cách gõ trong hệ thống

_Sửa lỗi_

Thông báo lỗi trong bản dịch
Thông báo lỗi trong phần mềm
Đóng góp đắp vá (từ bản khác biệt [diff] đơn giản đến đắp vá phức tạp)
Đóng góp mã nguồn riêng (mô-đun riêng, văn lệnh, bổ sung)
Đóng góp mã nguồn chính

_Phương tiện_

Bắt ảnh chụp màn hình cho tài liệu hướng dẫn
Tạo ảnh cho tài liệu, trang Mạng hoặc chương trình (nút, biểu tượng, sắc thái v.v.)
Viết tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt
Tạo/cập nhật trang Mạng (HTML, CSS)
Tạo/cập nhật trang Wiki (đặc biệt Wikipedia, Wikisource v.v.)
Trả lời câu hỏi trong diễn đàn hay hộp thư chung, kênh IRC Tập hợp/diễn tả âm nhạc và bài thơ tiếng Việt để bảo tồn cho tương lai

Rất có thể là bạn có kỹ năng có ích để đóng góp, cũng sẽ giành kỹ năng mới trong khi đóng góp cho dự án phần mềm tự do.

Ai chon công việc nào trong dự án? Thường không có nhiều người muốn làm cùng một công việc. Mỗi người có khả năng chọn công việc làm quan tâm. Chị mời bạn đảm nhận các công việc của chị, nếu bạn thích làm — chị chỉ muốn dịch vài tập tin, hoặc liên lạc giữa công đồng Việt Nam và dự án chính. ;)

Không có người duy nhất xây dựng thế giới phần mềm tự do. Mỗi người tự nguyện riêng đóng góp một gạch. Mỗi gạch có cùng sự quan trong.

Chúc bạn tham gia vui nhé. :)

Chị Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho