Chào các bạn :)

Để phát hành OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt cho Linux, chúng ta cần phải thử ra một hai lỗi đã gặp khi chạy công cụ thử ra tự động testtool.

Nếu bạn là người dùng Linux, hãy thử ra hai trường hợp này rồi thông báo kết quả ở đây. Chỉ sự thiếu thông tin về hai vấn đề này vẫn ngăn cản chúng tôi phát hành OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt cho hệ điều hành của bạn.

Vấn đề 1: Nơi trưng bày (Gallery)

(a) Trong tài liệu, nhấn vào biểu tượng Nơi Trưng Bày:
(biểu tượng của bức ảnh treo trên tường, biểu tượng thứ năm từ bên phải của hàng biểu tượng thứ nhất trên thanh công cụ bên trên tài liệu)

(b) Nơi trưng bày xuất hiện bên trên tài liệu, bên dưới thanh công cụ.

(c) Kéo mục từ mỗi loại (âm thanh, chấm điểm v.v.) vào tài liệu. Nó chèn được phải không? (Chẳng hạn, trên OSX chị thấy các mục khác chèn được, còn mục âm thanh không chèn.)

(d) Nhấn đôi vào mục trong mỗi loại: nó xem thử được không? (Lại chị thấy mục âm thanh không xem thử được: trình phát nhạc/phim có xuất hiện, nhưng chỉ hiển thị dấu hỏi, không phát âm thanh.)


Vấn đề 2: Mẫu (Templates)

(a) Trình đơn Tập tin > Mới > Mẫu và Tài liệu

(b) Hộp thoại xuất:

http://www.riverland.net.au/~clytie/OpenOffice/anhchup/Loi/ templates1.png

hiện được không?

(Ghi chú : chúng tôi sẽ cũng dịch các mẹo công cụ càng sớm càng có thể).

(c) Mở thư mục mẫu Nền trình diễn hay Trình diễn.

(d) Nhấn đôi vào mục nào. Tài liệu mẫu mở được không?


Vấn đề 3: Bảng tính (Spreadsheets) tham chiếu với nhau

(a) Mở bảng tính tồn tại hay bảng tính mới.

(b) Nhúng tham chiếu đến bảng tính khác trong bảng tính này.

Dữ liệu được kết nối không?


Gặp lỗi nào trong vấn đề trên thì thông báo ở đây (hoặc viết thư cho tôi) nhé. :)

Lỗi nhỏ có thể thông báo sẽ không ngăn cản chúng tôi phát hành OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt, nhưng trường hợp không có thông tin về lỗi sẽ ngăn cản. Hãy gửi thông tin !

Chúc bạn thử ra vui vẻ. :)

Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho