Chào các thành viên :)

Vào 2007-09-01, Quýnh thông báo lỗi hiển thị trong Trợ lý Cài đặt trên Windows XP (bản xây dựng OOG680_m1). Quýnh cũng đã cung cấp ảnh chụp màn hình, vậy tôi đã « tạo một vấn đề » ở OpenOffice.org:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=81728

Xem ảnh chụp màn hình:

http://www.openoffice.org/nonav/issues/showattachment.cgi/48319/ ooo2.3-001.png

Có ba lỗi:

1. Thanh tựa đề chưa dịch: lỗi này đã được thông báo trước nên sẽ được sửa chữa.

2. Có ba khoảng cách lớn giữa ký tự in đậm.

3. Một số dấu phụ không hiển thị đúng.

Thành viên OpenOffice.org khác đã cung cấp ảnh chụp màn hình của bản xây dựng mới hơn (OOG680_m5), cũng chạy trên Windows XP.

http://www.openoffice.org/nonav/issues/showattachment.cgi/48321/ screenshot_1.png

Không có lỗi 2 hay 3.

Hiện thời nhà phát triển cho rằng có lẽ lỗi 2 và 3 được phông chữ bị hỏng gây ra, nhưng chưa chắc.

Bạn chạy Windows thì so sánh trường hợp nhé. Thông tin thêm rất có ích để sửa chữa lỗi. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho