Chào anh các anh !! em gửi cho anh một số khung giao diện bị loạn font, mong
anh chỉ giúp dùm em nguyên nhân bị loạn font (em gửi cho anh các ảnh bị lỗi
), các lỗi này hầu như tập trung vào các khung tiêu đề của các giao diện làm
việc.

À ! trong môi trường làm việc của OOo 2.3 trường hợp em muốn định dạng mặc
định một số tính năng giống như trong MS Office có được không anh Nam ?
chẳng hạn như: định dạng lề trang (trên, dưới, trái, phải)


Mong các anh chỉ giúp dùm em
em xin chân thành cảm ơn !
Chào anh !!!!
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho