Có ai trong cộng đồng có trả lời được không ?

----- Message transféré de [EMAIL PROTECTED] -----
  Date : Sun, 9 Dec 2007 16:13:33 -0800 (PST)
   De : tamthat hoa <[EMAIL PROTECTED]>
Répondre à : tamthat hoa <[EMAIL PROTECTED]>
 Objet : Hoi su dung
   À : quynh vu <[EMAIL PROTECTED]>

Chào anh
Xin hỏi anh :
Trong MS excel tôi đặt pass nhưng khi mở bảng tính, sửa đổi thì không dùng được mã khóa đó. Tại sao? Nên làm cách nào để sử dụng đươc liên tục mà khong cần gõ lại pass sau khi đã lưu sửa đổi. Hiện trong văn bản hoặcmột số nội dung PM vẫn dùng font ABC vậy có cách nào để tránh được mất chữ ư không? Xin anh chỉ dùm
Cám ơn anh nhiều

TB : Tôi muốn sử dụng phần mềm này thay cho MS Office vì trông giao diện mới này "sáng sủa" hơn
   ____________________________________________________________
Nước nào thường cho nhiều học bổng du học?
Khám phá tại Yahoo! Hỏi & Đáp
http://vn.answers.yahoo.com

----- Fin du message transféré -----


--

Agence universitaire de la Francophonie - Bureau Asie-Pacifique
Chào anh
Xin hỏi anh :
Trong MS excel tôi đặt pass nhưng khi mở bảng tính, sửa đổi thì không dùng được 
mã khóa đó. Tại sao? Nên làm cách nào để sử dụng đươc liên tục mà khong cần gõ 
lại pass sau khi đã lưu sửa đổi.
Hiện trong văn bản hoặcmột số nội dung PM vẫn dùng font ABC vậy có cách nào để 
tránh được mất chữ ư không? Xin anh chỉ dùm
Cám ơn anh nhiều 

TB : Tôi muốn sử dụng phần mềm này thay cho MS Office vì trông giao diện mới 
này "sáng sủa" hơn
   ____________________________________________________________
Nước nào thường cho nhiều học bổng du học?
Khám phá tại Yahoo! Hỏi & Đáp
http://vn.answers.yahoo.com
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho