Vu Do Quynh a écrit :
> ----- Message transféré de [EMAIL PROTECTED] -----
>     Date : Sun, 9 Dec 2007 16:13:33 -0800 (PST)
>      De : tamthat hoa <[EMAIL PROTECTED]>
> Répondre à : tamthat hoa <[EMAIL PROTECTED]>
>  Objet : Hoi su dung

> Trong MS excel tôi đặt pass nhưng khi mở bảng tính, sửa đổi thì không
> dùng được mã khóa đó. Tại sao? Nên làm cách nào để sử dụng đươc liên tục
> mà khong cần gõ lại pass sau khi đã lưu sửa đổi.

Câu hỏi này không rõ và khó hiểu ... Bạn đặt password trong EXcel cho
cái gì ? để mở File, hay là dể bảo vệ một Bộ phận ?

"không dùng được mã khóa đó" nghĩa là gì ? Là (1) gõ "mã khóa" mà không
mở được file hay là (2) không gõ "mã khóa" thì vẫn mở được file với Calc
?

Câu thư 2 cũng không rõ bạn định làm gì ? " hoặc vấn đề của bạn là gì ..
trong Excel, trong Calc, trong file Excel mở trong Calc và save theo
định dạng xls hay ods ?

Vậy nói chung :
Password trong Excel, có lẽ chỉ có giá trị đối với những người dùng
Excel thôi. Nếu dùng Calc, có thể mật mã đã đặt trong Excel sẽ không có
tác dụng hoặc chỉ có tác dụng hạn chế trong Calc !

Vấn đề cũng tương tự trong MS Word và OOo Writer : Các bộ phận (section)
đã được bảo vệ chống sửa đổi trong MS Word có thể bị bỏ sau khi đã loại
bỏ chế độ bảo vệ mặc dù có thể đặt password cho chế độ bảo vệ...


-- 
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho