Chào các bạn,

Có một trang web với nhiều screencast (đoạn video) về các mô đun
Openoffice.org tại :

http://plan-b-for-openoffice.org/

Cái đó có thể trợ giúp thêm các bạn chưa quen làm việc với OpenOffice.org.

CHúc mạnh khỏe, chúc một lễ cuối năm vui vẻ và 1 năm dương lịch 2008 tốt
đẹp.
-- 
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho