Tôi thấy việc cho vào Hỏi Đáp là hợp lý. Vì đây là một cách giải quyết vấn đề 
mà mọi người hay gặp phải.
Nguyen Duc Quan.
> -----Original Message-----
> From: Clytie Siddall [mailto:[EMAIL PROTECTED]
> Sent: Monday, February 18, 2008 7:50 PM
> To: users@vi.openoffice.org
> Subject: Re: Vấn đề chuyển chữ 'ư' trong TCVN sang Unicode
> 
> 
> On 15/02/2008, at 8:33 PM, Vu Do Quynh wrote:
> 
> > Chào các bạn,
> >
> > Trước đây đã có nhiều người than phiền về "bug"
> > chuyển chữ 'ư' mã TCVN
> > sang 'ư' Unicode sẽ không hiển lên chữ 'ư' trong OpenOffice.
> >
> > Có một cách thủ công để giải quyết (nhưng vẫn hơn
> > là không có gì hết) là
> > bộ chuyển đổi mã trực tuyến của VN.NET :
> >
> > http://www.vn.net/staticpages/index.php/VietConvert
> >
> > Nếu đọan văn không quá dài có thể dùng công cụ này
> > để chuyển mã TCVN cũ
> > sang Unicode, rồi dán lại trong tài liệu OOo.
> >
> > CHúc mừng năm mới Mậu Tý tốt đẹp cho mọi người
> 
> Cám ơn Quýnh. :)
> 
> Chúng ta nên thêm mục này vào Hỏi Đáp không?
> 
> http://vi.openoffice.org/faq.html
> 
> Hiện thời nó chỉ có vài mục cơ bản, nhưng vẫn còn có
> thể tạo các phần mới. ;)
> 
> Chúc mừng năm mới !
> >
> 
> Clytie
> 
> Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
> http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n
> 
> 
> 
> 


Trả lời cho