Chào các bạn,

Trước đây đã có nhiều người than phiền về "bug" chuyển chữ 'ư' mã TCVN
sang 'ư' Unicode sẽ không hiển lên chữ 'ư' trong OpenOffice.

Có một cách thủ công để giải quyết (nhưng vẫn hơn là không có gì hết) là
bộ chuyển đổi mã trực tuyến của VN.NET :

http://www.vn.net/staticpages/index.php/VietConvert

Nếu đọan văn không quá dài có thể dùng công cụ này để chuyển mã TCVN cũ
sang Unicode, rồi dán lại trong tài liệu OOo.

CHúc mừng năm mới Mậu Tý tốt đẹp cho mọi ngườh
-- 
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 868.48.85 ; Fax: (84-4) 869.45.07
http://www.vn.refer.org/vietnam/


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho