Chào các bạn
Tôi đang sử dụng o0o2.40 nhưng muốn tham khảo ý kiến các bạn như thế nào ?
- Trong PM này không sử dụng được phần arrange như MS
- Cả phần Add-ins trong MS excel cũng không có để dùng???
Vậy nhờ cộng đồng giúp đỡ và hướng dẫn cách sử dụng nội dung trên.Cám ơn
email: [EMAIL PROTECTED]
      ____________________________________________________________
Thị trường chứng khoán Việt Nam hot tới mức nào?
Khám phá tại Yahoo! Hỏi & Đáp
http://vn.answers.yahoo.com

Trả lời cho