Hiện tại có thể nói rằng phần mềm oOo ngày càng đã chiếm được cảm tình từ
phía người dùng. Đặc biệt là người việt.
Có thể nói rằng trong một thời gian tới không xa các phiên bản sẽ dần đáp
ứng được các khoất mắt mà người dùng đã quen dùng trong MS Office
Một trong những khuất mắt mà người dùng còn hơi khó chịu là vấn đế hỗ trợ
font abc trong oOo khi những tài liệu cũ dùng font abc

Theo tôi thì để khắc phục vấn đề này thì ngòai cách chuyển sang font Unicode
(Time New Roman) trực tuyến thì người dùng còn có thể áp dụng một mẹo nhỏ là
có thể khắc phục vấn đề mất chữ "ư" trong oOo:
1/ Khi những tài liệu dùng font abc được mở trong oOo thì các chữ "ư" sẽ
chuyển thành "-" hoặc một khoảng trắng " ".
2/ Vào menu Sửa ----> Tìm và thay thế (Ctrl+F): xuất hiện bảng tìm và thay
thế
3/ Trong bảng tìm và thay thế:
+ copy kí tự "-"hoặc " " dán vào mục Tìm kiếm
+ trong vùng Thay thế bằng: gõ chữ "ư"(Font Unicode)
4/ Sau đó chọn Thay thế tâ

Trả lời cho