Một trong những phần mềm mã nguồn mở mạnh như:
Abiword cũng có chức năng Change Case cơ bản rất mạnh
chỉ cần nhấn phím F3 (giống như Microsoft Word) là thực hiện tốt trên font chữ 
tiếng Việt Unicode. Abiword làm tốt không bị lỗi font chữ như Microsoft Word 
200x.
Trên Microsoft Word 200x, mỗi lần change case phải dùng phần mềm khác cài vào: 
"Tiện Tích tiếng việt Unicode" của tác giả Phạm Văn Trung" để chuyển đổi change 
case. Điều này làm tôi hơi khó chịu 1 tí. Nếu dùng Microsoft Word 2008 cho máy 
MAC-OSX của Apple thì ok, mọi thứ đều trơn tru khi change case.

Vậy mà OpenOffice lại tệ quá tính năng change case dễ viết, lập trình vậy mà 
đưa vào thành hiệu ứng "quái gỡ" làm bực mình. Tại sao không đưa change case 
vào trình đơn như Abiword hoặc Microsoft Word đã làm !!!?
Tôi cảm thấy ghét nó ghê.

Điều thu hút người dùng chính là tính dễ dùng !!!!

Chào thân ái.
/hldvuongTrả lời cho