On 27/05/2008, at 1:52 PM, Minh Ngoc Le wrote:

Chào cả nhà,

Mình có mấy ý kiến nhỏ thế này:

- Để trợ giúp người sử dụng nên dùng 1 forum hơn là mailing list vì quen
 thuộc & dễ dùng hơn với số đông.

Đúng vậy. Chúng ta sẽ thiết lập một diễn đàn tiếng Việt ở Diễn Đàn OpenOffice.org [1]. Hơn nữa, nếu hộp thư chung [EMAIL PROTECTED] i.openoffice.org (địa phương hoá) và users@vi.openoffice.org (người dùng) trở thành quá bận, chúng ta cũng có thể tạo hộp thư chung mới, v.d. cho lỗi (thông báo, tiến hành, thảo luận), cho QA (thử), cho tài liệu v.v.

Chẳng hạn, dự án tiếng Pháp có hộp thư chung cho :
    tên       mục đích
___________________________
    dev       phát triển
    cvs       mã/kho đã thay đổi
    announce    thông báo
    issues lỗi
    users  người dùng
    doc       tài liệu
    qa-test thử
    discuss thảo luận
    dic       từ điển
    emploi việc làm
    prog      ngôn ngữ lập trình
    labo      biên dịch mã
    prospec phát triển tương lai
    l10n      địa phương hoá
    educ      giáo dục

Chúng ta không cần tất cả các hộp thư chung này, nhưng vẫn còn có thể thêm một hộp thư chung khi thích hợp.
    

- Dự án ovniconv/tttuconv là rất quan trọng vì khi chuyển đổi phần mềm mới cần tương thích với các tài liệu cũ. Sẽ rất bất tiện nếu dùng OO để soạn tài liệu mới nhưng lại phải quay về với MS để đọc, sửa tài liệu cũ.

Nếu công cụ này rất hữu ích, và ổn định, chúng ta có thể phát hành nó dưới dạng Phần bổ sung (Plugin) hay Phần bổ trợ (Add-in). Vì thế người dùng có thể cài đặt nó từ bên trong chương trình OpenOffice.org. (Hoặc có thể hợp nhất nó trong chương trình OpenOffice.org ? Trong Đồ giúp viết ?)

OpenOffice.org Việt là chương trình của công động Việt Nam. Chúng ta có dịp cải tiến nó, và sửa đổi nó, để thích hợp với những nhu cầu của người Việt, miễn là chúng ta có thời gian, kiến thức và kỹ năng đòi hỏi.

Để bắt đầu, chúng ta có thể thêm thông tin về ovniconv/ tttuconv vào trang Hỏi Đáp.

Cám ơn Mình chia ý kiến với nhóm này. Không phải ý kiến nhỏ : mỗi ý kiến, mỗi sự đóng góp là quan trọng vì nó giúp cải tiến OpenOffice.org Việt. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

[1] http://user.services.openoffice.org/en/forum/index.phpAttachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho