tamthat hoa a écrit :
> Tôi thấy không sử dụng được add-ins và phần đông bị lỗi  chữ ư nên thôi thông 
> cảm nhé.
> Chào 

Bạn có thể dùng thử extension ovniconv.oxt do anh JC đã phát triển. Chạy
rất tốt để chuyển mã TCVN (.doc, .xls, .ppt) sang Unicode trong
OpenOffice.org 2.4.1 (Ubuntu 8.04). Lúc đó sẽ không còn vấn đề chứ "ư"
này nữa.

http://extensions.services.openoffice.org/project/ovniconv

Cái đó chưa thử với OOo 3.0

Chúc mạnh khỏe và thành công.

-- 
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 868.48.85 ; Fax: (84-4) 869.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho