Chào các Bạn!
Tôi muốn đóng góp cho dự án tiếng Việt của OpenOffice bằng cách dịch một số
tài liệu hướng dẫn sử dụng sang tiếng Việt.
Các Bạn có thể hướng dẫn cho tôi được không?
Cám ơn các Bạn!

-- 
Phan Gia Anh Vu, EdD.
Dean of Faculty of Pedagogy
University of Dalat
01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
Vietnam www.dlu.edu.vn
Alt. E-mail: vu...@dlu.edu.vn

Trả lời cho