Chào cả nhà !!!

Từ một nội dung về việc xây dựng diễn đàn mà cả nhà chúng ta đã xây dựng và
đóng góp nhiều ý kiến.
Em rất mong là cả nhà chúng ta cố gắng xây dựng một diễn đàn thật tốt để kịp
thời đáp ứng được yêu cầu từ phía người sử dụng.
Theo ý kiến đề xuất của bác Hưng thì từ nay về sau em sẽ có trách nhiệm tiếp
thu những ý kiến thắc mắc từ phía người dùng để chuyển tải đến cả nhà, mong
cả nhà cùng nhau giải đáp để thật sự phục vụ tốt đến mọi người dùng.Hôm nay đã là tuần thứ 2 em tiến hành tập huấn cho người dùng cấp xã,
phường.
Hai câu hỏi hỏi mà tất cả mọi người dùng thắc mắc mà em thu nhận được đó là
:

1/ Việc chèn một bảng vào trong đầu trang (trên cùng) của một tài liệu thì
việc đánh dấu chọn (Ctrl+A) toàn bộ tài liệu sẽ không thực hiện được. Việc
đánh dấu chọn chỉ thực hiện trên bảng (có file kèm theo).

2/ Việc thêm vào các phím tắc tương tự như MS Word chưa thực hiện được,
chẳng hạn:
+ Đặc chế tổ hợp phím Shift + F3 để chuyển từ kiểu chữ thường sang kiểu chữ
hoa và ngược lại ?
+ Trong môi trường oOo việc chuyển từ kiểu chữ thường sang kiểu chữ hoa thì
thực hiện được nhưng việc chuyển kiểu chữ hoa sang kiểu chữ thường thì không
thực hiện được ?


Trên đây là 2 câu hỏi em mới tiếp thu được từ phía người dùng, kính mong các
thành viên trong đại gia đình giải đáp để em sớm có câu trả lời đến người
dùng.

Trân trọng kính chào !!!

Attachment: tai lieu.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.text

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.org

Trả lời cho