Mặc dù trên M$ Word 2007 hiển thị rất ổn nhưng trên Writer chữ "ự" lại bị
hỏng:
http://tinypic.com/r/mjn1p4/5

Có ai biết cách sửa mách mình với!

-- 
Lê Ngọc Minh - Lớp Khoa học máy tính K52 - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Minh Ngoc Le - Computer science - Hanoi University of Technology.
cume...@gmail.com - http://cumeo89.blogspot.com

Trả lời cho