Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata:
"Mengapa Engkau hendak menjadikan [khalifah] di bumi itu orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui". (QS 2:30)

Khalifah itu artinya wakil atau pengganti. Seluruh umat manusia di
dunia ini khalifah di muka bumi. Jadi khalifah itu berlaku umum,
termasuk untuk pemimpin2 saat ini dan sultan2 jogja sekalipun.

salam,
--
Wikan

2010/7/11 H. M. Nur Abdurahman <mnur.abdurrah...@yahoo.co.id>
>
>
>
> KM wrote:
> Ditambah lagi dengan Sayidin Panatagama, Sayid Penata Agama. Lengkap sudah 
> untuk dijadikan khalifah. Marilah pak HMNA dan mas Yudi berbaiat ke Khalifah 
> yang sudah ada, Sultan Yogya.

Kirim email ke