Hej!

Det finns ju visserligen inte en mailadress på första sidan men på
presentationssidorna över styrelseledamoterna som är länkade därifrån kan
jag se, förutom min egen, både Lennarts och Joakims mailadress.

Jan Ainali
Adjungerad styrelseledamot
Wikimedia Sverige

Södra Klaragatan 2A
653 40 Karlstad

076-21 22 776


> Jag gick in på Wikimedia Sveriges sida på Meta, och trodde helt naivt att
> där skulle finnas e-post-adresser till alla styrelseledamöterna. Det
> gjorde
> det inte alls, sidan innehåller inte en enda emailadress. Det kanske den
> borde göra?
>
> /habj
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till