Den 2007-11-28 skrev [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]>:
>
>
> Det finns ju visserligen inte en mailadress på första sidan men på
> presentationssidorna över styrelseledamoterna som är länkade därifrån kan
> jag se, förutom min egen, både Lennarts och Joakims mailadress.


Sant. Tycker ändå något skulle stå på förstasidan, men det kanske är skjutet
på tills man fått en "officiell" sådan?

/HB
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till