Jag tycker också det är postivt med denna diskusison som Hanna startat, och 
instämmer i det Lennart skriver.

Eftersom det i diskussionen nämns om våra medlemmar så vill jag som stöd i 
denna diskussion ge information om vår medlemskader

Vi har idag i föreningen efter en lyckosam rekrytering på FSCONS nära 80 
medlemmar

Av dessa uppfattar jag att ungefär 1/3 mycket passiva användare i WMF 
projekten. Dessa har knappast ens tagit ut en användaridentitet, och inte 
heller gjort någon eller bara ytterst enstaka redigeringar. Dessa oftast lite 
äldre, allmänt teknikintresserade (män) uppfattar jag blivit medlemmar då de 
vill uppmuntra en ny frisk grej och de är nyfikna på om detta med WMF projekten 
kan bli något vikigt för samhället framöver.
Denna grupp lär inte rent operativt hjälpa med föreningens verksamhet, däremot 
är de vikiga då de ofta är med i vikiga nätverk och där talar väl om projekten, 
och kan kanske fungera som dörröppnare för oss.  Det var med denna grupp i 
åtanke jag i nyhetsbrevet la in en slutpunkt om saker på gång inom denna sfär 
sett i en vidare bemärkelse. Dena gång blev det Veropedia, en annan gång kan 
det bli om hur lärare uppmuntrar studenter utnyttjar wiki, något imponerande 
samhällsprojekt som intitierats av WMF etc

Jag bedömer att ungeför 1/3 är lågfrekventa användare. Denna grupp består av 
personer i blandad ålder men många yngre, dvs under 35. Jag uppfattar dessa som 
intresserade att få information om vad som sker med WMF projekten och saker 
runt dessa, dvs mer handfast info än gruppen ovan.
Jag tror inte heller vi skall förvänta oss att denna grupp kommer engagera sig 
operativt i föreningens verksamhet.

Så kvar som de av medlemmarna som kan vara intresserade att mer operativt 
engagera sig är  cirka 25. Av dessa är drygt 10 funktionärer och är på det 
sättet redan aktiva, och av övriga i denna grupp är långt ifrån alla aktiva i 
WMF projekten. Här är jag själv lite förvånad att inte fler av de aktiva 
användarna blivit medlemmar. Av den urspungliga listan på sv:wikipedia sidan 
och som anmälde intresse är det ett 10 tal som trots personlig uppvaktning ändå 
(ännu?) inte blivit medlemmar, vara cirka fem mycket aktiva användare. Också 
värt att notera är att i det positiva arbete för Edit Wikipedia week på 
sv:Wikipedia de flesta som bidrog var icke medlemmar.

Så när jag tänker på personer som vill  engegera sig i föreingens mer operaitva 
verksamhet, så ser jag det dels viktigt att söka dessa personer även utanför 
nuvarande medlemskader och att också vara klara på att huvuddeln av vår 
medlemmar inte är intresserade att mer handfast engagera sig och respektera 
denna grupps önskan att vara passiva stödmedlemmar.

Det är kanske så också att förutom att engera användare vi också bör diskutera 
det faktat att bara drygt 15 av de mest aktiva 50 på sv:wikipedia är medlemmar. 
Är detta helt i sin ordning eller är det ett dåligt tecken? Bör vi göra något 
aktivt emot just denna grupp, eller betrakta dem som "hedersmedlemmar" i kraft 
av den nytta de gör för WMF projekten i sin dagliga gärning?

 Anders


 
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till