Föreningen har i dagsläget enligt uppgift drygt 70 medlemmar. Kan dessa på
något sätt aktivera sig i föreningen? Eller är det önskvärt att det bara är
styrelsen som gör saker, och rapporterar till oss andra att saker görs?

Nyhetsbrevet är trevligt, men är ju en rapport över saker som redan gjort -
inget som inbjuder till aktivitet. Styrelseprotokoll som det här
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Sverige/Protokoll_2007-11-26
som i princip innehåller "X informerade om Y, det och det diskuterades" ger
inte heller någon information.

Ideella föreningar finns i två olika extremvarianter. Den ena är den som
verkligen är medlemsdriven, där det är medlemmarna som skapar föreningen och
dess verksamhet och styrelsen gör så lite som möjligt. Den andra extremen är
att det är styrelsens medlemmar som utför exakt allt som föreningen sysslar
med. Övriga medlemmar är i realiteten passiva stödmedlemmar.

De flesta föreningar torde ligga någonstans mittemellan dessa två extremer.
Var någonstans på skalan ligger Wikimedia SE? Var bör den ligga?

I dagsläget kan i vart fall inte jag se något sätt att engagera sig i
föreningens arbete, annat än om en styrelsemedlem skulle hugga tag i en och
inviga en i vad som ska göras och hur. Personligen ser jag inte detta läge
som optimalt. Förvisso är det inte alltid så lätt att hitta
föreningsmedlemmar som är beredd att utföra något arbete. Å andra sidan vet
jag med hundraprocentig säkerhet att om man inte försöker, går det inte
alls.

Å andra sidan kanske styrelsen tycker att allt som ska göras kräver
specialistkompetens, och vi vanliga meniga medlemmar har ingenting att bidra
med?

Hur ser styrelsens olika ledamöter på detta? Vad anser föreningens
medlemmar?

Det här mailet kan synas ganska spetsigt. Jag menar inte att vara elak mot
någon, men jag finner faktiskt situationen ganska tillspetsad. Om
föreningsstyrelsen vill ha aktiva medlemmar får den nog försöka erbjuda oss
något sätt att vara aktiva på. Om den inte vill det... så ställer jag mig
lite frågande till varför.


/Hanna Björk a.k.a. habj
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till