habj wrote:

> göra någonting... tvärtom verkar ni ha hunnit med en hel massa 
> saker. Vad jag oroar mig för är hur det ska fungera på sikt, att 
> det är ni själva som gör allting. Jag är lite rädd att ni bygger 

Den insiktsfulle Johan Lindström Saxon skrev för snart hundra år 
sedan: "Understöd med din årsavgift alla de föreningar, som arbeta 
för de syften du intresserar dig för. Men plottra inte sönder dig 
och din tid med att springa på alla dess möten."
http://runeberg.org/umganges/296.html

Vi måste respektera att merparten av alla medlemmar i Wikimedia 
Sverige har resonerat just så. De understödjer oss med 100 kronor 
per år, men deras vardag är full av andra sysslor. Det vi kan 
begära (utan att vi nödvändigtvis blir åtlydda) är att de besöker 
årsmötet och att de läser nyhetsbrevet som sänds ut några gånger 
per år. Därutöver kan det ju hända att några av dem har tid att 
engagera sig. Desto större orsak att ge dem möjlighet till detta.

Vid vår medverkan på Internetdagarna och FSCONS hade det funnits 
plats för fler volontärer som berättar om Wikipedia. Men vi hade 
inte kunnat boka in föreningens närvaro och sedan själva stannat 
hemma i förhoppningen att någon annan skulle sköta det praktiska. 
Vi kan bara boka in sådana aktiviteter som vi vet blir utförda. 
Nyhetsbrevet och den här sändlistan är bra kanaler för att hålla 
sig informerad om vad som är på gång, eller för att tipsa om fler 
tillfällen då föreningen borde vara med och visa upp sig.

Något jag hoppas att fler vill hjälpa till med är att utforma 
broschyrer och affischer. Det behövs både pedagogiskt budskap i 
text och snygg grafik. Och inte bara på svenska. På FSCONS lärde 
vi oss att det finns många urdu-talande pakistanier som studerar 
på Chalmers. Eftersom de befinner sig i Sverige, så ingår de i 
vår förenings målgrupp. Vi har kanske inte pengar att trycka 
allting, men det kostar ju inget att skapa en PDF, så att den kan 
tryckas när det finns möjlighet.


-- 
 Lars Aronsson ([EMAIL PROTECTED])
 Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till