Regeringen tillsätter en utredning för att se över momsreglerna för
bland annat ideella föreningar.

http://www.regeringen.se/sb/d/10041/a/108007

Vi får se vad det innebär för Wikimedia Sverige.

-- 
Stefan Berg
PGP public key ID: 0xD355A161
http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0xD355A161


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till