Något jag undrar över är varför hemsidan är öppen för anonyma
redigeringar. Vi har tydligen redan haft påhälsning av
proxyredigeringar, helt i onödan. Stäng anonym redigering och kräv
kontoregistrering, tycker jag.

-- 
Stefan Berg
PGP public key ID: 0xD355A161
http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0xD355A161


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till