Det var ju synd. Jag körde dock hursomhelst in Mickes botdata i mitt 
statistikprogram och såg inte nån signifikant förändring av antalet nya 
medlemmar om man jämförde veckan innan mässan med veckan som började på första 
mässdagen där allmänheten hade tillträde. P-värdet blev så högt så att jag inte 
vågar säga det ens :(. Men är det fel på servern så spelar ju kanske inte det 
ngn roll. 


 
 
Martin Ulander, MD, PhD student
HYPERSLEEP Research Group
Dept of Clinical Neurophysiology
Institution of Clinical and Experimental Medicine
Faculty of Health Sciences
Linköping University
S-581 83  SWEDEN
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till