Tomas Ottosson wrote:

> Jag antar att mallen är tänkt att användas på Wikimedia-sajten, men som ett
> sidospår: finns det några initiativ att introducera
> SocialBookmarking-knappar på bred front i Wikipedias artikelnamnrymd?


Jag har inte hört några förslag i den riktningen. Det borde väl gå 
att ordna med en "finess" (gadget) redan idag, men då blir det ju 
bara tillgängligt för den som loggar in och aktiverar finessen.


-- 
  Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till