Föreningen Wikimedia Danmark grundades 2009 och Wikimedia Sverige 2007.
Jag föreslår att vi under 2010 försöker samarbeta så mycket vi kan,
genom att besöka och delta i varandras arrangemang. Detta är speciellt
angeläget för medlemmar i södra Sverige, som tycker att resor till
Stockholm och Umeå blir för långa.

Wikimedia Sverige, där jag sitter i styrelsen, har en kalender för
evenemang där vi skulle kunna delta, och jag har nyligen uppdaterat
den för 2010, men fyll gärna på med fler förslag,
http://se.wikimedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_evenemang

Vi vet redan säkert att Wikimedia Sverige kommer att ha en monter
på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg den 23-26 september. Där är
givetvis deltagare från Danmark också välkomna att hjälpa till.

Den 9-11 juli äger Wikimania-konferensen rum i Gdansk, Polen. Från
Stockholm (Nynäshamn) åker man färjan direkt till Gdansk, men hur
reser man från södra Sverige och Danmark? Kanske via Stettin?

Den 14-16 april är det en konferens i Halmstad för bibliotekschefer
från hela Norden. Wikimedia Sverige har fått en inbjudan att ställa
ut där, men då krävs att någon vill bli ansvarig för projektet. Vem?

Den 5-6 mars arrangeras Open Source Days vid IT Universitetet i
Köpenhamn. Kommer Wikimedia Danmark att delta där? Ett Call for
exhibitors är öppet nu.

Slutligen finns wikiträffar/meetups på sidorna
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WT
http://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tr%C3%A6f

Man kan också följa vad Linux-rörelsen gör inom
Skåne-Sjælland Linux Users Group, http://sslug.dk/

-- 
  Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till