Jag påbörjade en wiki-sida hos Wikimedia Sverige, som jag
vill ha hjälp med. Det handlar om att bevaka, studera och
besvara remisser från svenska staten och andra.

http://se.wikimedia.org/wiki/Remisser

Min tanke är att ha denna sida som en verkstad, där vi
noterar vilka remisser som är aktuella, noterar intressanta
punkter i de dokument det gäller, formulerar invändningar
och överväger vilka remisser vi ska skicka svar på.

Själva undertecknandet och avsändandet av remissvar i
föreningens namn måste vara ett beslut från styrelsen,
men alla kan delta i verkstaden. Det stora arbetet är
att läsa igenom statliga utredningar och andra dokument,
som är underlag för remisser.

Föreningen Wikimedia Sverige är partipolitiskt obunden,
enligt första meningen i våra stadgar. Men vi arbetar för
att "göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor",
och detta kan man åstadkomma genom att lämna konstruktiva
synpunkter när de efterfrågas.

Redan 15 januari (kommande vecka!) är det slutdatum för
utbildningsdepartementets remiss om "Leveransplikt för
elektroniska dokument". Leveransplikt av tryckta böcker
är ju det system som fyller på Kungliga biblioteket, och
att ordna motsvarande för elektroniska dokument kan
alltså bli avgörande för hur "alla människor" i framtiden
kan få "kunskap fritt tillgänglig". Men är det liggande
förslaget bra som det är? Vilka brister borde vi
påpeka? Det är 217 sidor att läsa i dokumentet. Vem har
tid över i helgen att göra det, och anteckna på
wiki-sidan vad som är bra eller dumt i dokumentet?


-- 
  Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till