Updating branch refs/heads/master
     to b727fb776de37d42aaa134571204cd3f5c5ae195 (commit)
    from 1cc3f7460eee60dc605fc51b32b8a102241e10f0 (commit)

commit b727fb776de37d42aaa134571204cd3f5c5ae195
Author: Emanuel Borówko <trzynas...@o2.pl>
Date:  Sat Jan 19 16:59:30 2013 +0100

  l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%
  
  New status: 350 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 184 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 99 insertions(+), 85 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index e963ac0..a2bbb57 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -3,21 +3,20 @@
 # Copyright (C) 2009 The Xfce development team.
 # This file is distributed under the same license as the xfce-settings package.
 # Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>, 2009, 2011, 2012.
-#
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-settings 4.7.7\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-07 12:51+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:24+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-12-07 17:17+0000\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>\n"
 "Language-Team: polski <>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
-"%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
+"Language: \n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && 
(n%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:1
@@ -247,35 +246,35 @@ msgstr "ID_GNIAZDA"
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:138
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mime-settings/main.c:40
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:80 ../xfce4-settings-editor/main.c:43
-#: ../xfsettingsd/main.c:77 ../xfce4-settings-manager/main.c:39
+#: ../xfsettingsd/main.c:77 ../xfce4-settings-manager/main.c:40
 msgid "Version information"
 msgstr "Wypisuje informacje o wersji i kończy"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:192
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:966
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1941
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:1943
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:76 ../dialogs/mime-settings/main.c:62
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1597 ../xfce4-settings-editor/main.c:63
-#: ../xfsettingsd/main.c:187 ../xfce4-settings-manager/main.c:60
+#: ../xfsettingsd/main.c:187 ../xfce4-settings-manager/main.c:61
 #, c-format
 msgid "Type '%s --help' for usage."
 msgstr "Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy."
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:211
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:985
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1960
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:1962
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:92 ../dialogs/mime-settings/main.c:81
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1616 ../xfce4-settings-editor/main.c:82
-#: ../xfsettingsd/main.c:203 ../xfce4-settings-manager/main.c:76
+#: ../xfsettingsd/main.c:203 ../xfce4-settings-manager/main.c:77
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
 msgstr "Zespół twórców Xfce. Wszystkie prawa zastrzeżone."
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:212
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:986
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1961
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:1963
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:93 ../dialogs/mime-settings/main.c:82
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1617 ../xfce4-settings-editor/main.c:83
-#: ../xfsettingsd/main.c:204 ../xfce4-settings-manager/main.c:77
+#: ../xfsettingsd/main.c:204 ../xfce4-settings-manager/main.c:78
 #, c-format
 msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Proszę zgłaszać błędy na adres <%s>."
@@ -295,70 +294,61 @@ msgid "Appearance"
 msgstr "Wygląd"
 
 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:3
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:117
-msgid "Both"
-msgstr "Etykiety poniżej ikon"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:4
-msgid "Both Horizontal"
-msgstr "Etykiety obok ikon"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:5
 msgid "Custom _DPI setting:"
 msgstr "Włas_na (dpi):"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:6
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:4
 #: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:2
 msgid "Customize the look of your desktop"
 msgstr "Konfiguruje wygląd środowiska graficznego"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:7
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:5
 msgid "DPI"
 msgstr "Skala"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:8
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:6
 msgid "Default Fon_t"
 msgstr "_Domyślna"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:9
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:7
 msgid "Enable _event sounds"
 msgstr "Włą_czenie"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:10
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:8
 msgid "Enable e_ditable accelerators"
 msgstr "_Modyfikowanie klawiszy skrótów w menu"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:11
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:9
 msgid "Enable input feedbac_k sounds"
 msgstr "Dźwięki wp_rowadzania danych"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:12
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:10
 msgid "Enable or disable event sounds globally (requires \"Canberra\" support)"
 msgstr "Używa zdarzeń dźwiękowych (wymaga obsługi „Canaberra”)"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:13
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:11
 msgid "Event sounds"
 msgstr "Dzwięki zdarzeń"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:14
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:12
 msgid ""
 "Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the "
 "correct sub-pixel order of the screen"
 msgstr "Określa rozmieszczenie podpikseli wyświetlacza TFT lub LCD"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:15
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:13
 msgid "Full"
 msgstr "Pełne"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:16
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:14
 msgid "Hintin_g:"
 msgstr "_Przyciąganie do siatki:"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:17
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:15
 msgid "Icons"
 msgstr "Ikony"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:18
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:16
 msgid ""
 "If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering "
 "the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the "
@@ -367,7 +357,7 @@ msgstr ""
 "Umożliwia modyfikowanie klawiszy skrótów w menu programów umieszczając "
 "kursor myszy nad elementem menu i wciskając nową kombinację klawiszy"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:17
 msgid ""
 "Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw "
 "the font; pick whichever looks best according to personal preference"
@@ -375,65 +365,65 @@ msgstr ""
 "Określa metodę przyciągania czcionek krawędzi czcionek do siatki (np. "
 "pikseli matrycy ekranu), umożliwiającą poprawienie ich wyglądu na ekranie"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:18
 msgid "Medium"
 msgstr "Średnie"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:21
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
 msgid "Menus and Buttons"
 msgstr "Menu i przyciski"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:22
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:852
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:103
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:114
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:23
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:21
 msgid ""
 "Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too small"
 msgstr ""
 "Określa rozdzielczość czcionek wyrażoną w ilości punktów na cal, niezależnie "
 "od rozdzielczości ekranu"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:24
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:22
 msgid "Rendering"
 msgstr "Renderowanie"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:25
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:23
 msgid "Select a default font"
 msgstr "Wybór czcionki"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:26
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:24
 msgid "Setti_ngs"
 msgstr "_Ustawienia"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:27
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:25
 msgid "Show images in _menus"
 msgstr "Ikony w me_nu"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:28
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:26
 msgid "Show images on _buttons"
 msgstr "Ikony na _przyciskach"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:29
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:27
 msgid "Slight"
 msgstr "Lekkie"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:30
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:28
 msgid "Specify what should be displayed in toolbar items"
 msgstr "Określa sposób wyświetlania elementów pasków narzędziowych"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:31
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:29
 msgid "Specify whether icons should be displayed next to items in menus"
 msgstr "Określa czy ikony będą wyświetlane obok elementów menu"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:32
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:30
 msgid "Specify whether icons should be displayed next to text in buttons"
 msgstr "Określa czy ikony będą wyświetlane obok etykiet na przyciskach"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:33
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:31
 msgid ""
 "Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to "
 "play"
@@ -441,18 +431,26 @@ msgstr ""
 "Określa czy podczas klikania i innych metod wprowadzania danych, będą "
 "odtwarzane dźwięki"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:32
 msgid "St_yle"
 msgstr "_Styl"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:35
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:33
 msgid "Sub-_pixel order:"
 msgstr "Układ po_dpikseli:"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:36
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
 msgid "Text"
 msgstr "Etykiety"
 
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:35
+msgid "Text next to icons"
+msgstr "Tekst obok ikon"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:36
+msgid "Text under icons"
+msgstr "Tekst pod ikonami"
+
 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:37
 msgid ""
 "This font will be used as the default font used when drawing user interface "
@@ -651,6 +649,10 @@ msgstr "Poziomo"
 msgid "Vertical"
 msgstr "Pionowo"
 
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:117
+msgid "Horizontal and Vertical"
+msgstr "Poziomo i Pionowo"
+
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:139
 msgid "Minimal interface to set up an external output"
 msgstr "Otwiera okno podstawowej konfiguracji ekranów"
@@ -687,22 +689,22 @@ msgstr ""
 msgid "Selected output not disabled"
 msgstr "Zaznaczone wyjście nie jest wyłączone"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1973
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:1975
 #: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:350
 #, c-format
 msgid "Unable to query the version of the RandR extension being used"
 msgstr "Nie można uzyskać wersji używanego rozszerzenia RandR"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1974
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2010
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:1976
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2012
 msgid "Unable to start the Xfce Display Settings"
 msgstr "Nie można uruchomić programu konfiguracyjnego ekranów"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2005
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2007
 msgid "ATI Settings"
 msgstr "Sterownik ATI"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2020
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2022
 msgid "Unable to launch the proprietary driver settings"
 msgstr "Nie można uruchomić ustawień sterownika własnościowego"
 
@@ -741,56 +743,61 @@ msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
 #. Set dialog title and icon
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:106
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:108
 msgid "Shortcut Command"
 msgstr "Dodawanie skrótu"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:130
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:147
+msgid "Enter the command you want to trigger with a shortcut."
+msgstr "Wpisz polecenie, które chcesz wywołać za pomocą skrótu."
+
+#. We are editing an existing shortcut
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:165
 msgid "Shortcut:"
 msgstr "Skrót:"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:140
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:176
 msgid "Command:"
 msgstr "Polecenie:"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:160
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:196
 msgid "Use _startup notification"
 msgstr "_Powiadamianie o uruchomieniu"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:207
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:243
 msgid "The command may not be empty."
 msgstr "Pole polecenia nie może być puste."
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:227
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:263
 msgid "Select command"
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:235
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:271
 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:386
 msgid "All Files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:240
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:276
 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:391
 msgid "Executable Files"
 msgstr "Pliki wykonywalne"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:255
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:291
 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:406
 msgid "Perl Scripts"
 msgstr "Skrypty Perl"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:261
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:297
 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:412
 msgid "Python Scripts"
 msgstr "Skrypty Python"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:267
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:303
 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:418
 msgid "Ruby Scripts"
 msgstr "Skrypty Ruby"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:273
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:309
 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:424
 msgid "Shell Scripts"
 msgstr "Skrypty powłoki"
@@ -957,42 +964,43 @@ msgstr "Nie udało się połączyć z usługą xfconf. Powód: %s"
 msgid "Could not create the settings dialog."
 msgstr "Nie udało się utworzyć okna ustawień."
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:396
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:397
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:401
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:402
 msgid "Shortcut"
 msgstr "Skrót"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:473
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:478
 msgid "Layout"
 msgstr "Układ"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:474
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:479
 msgid "Variant"
 msgstr "Wariant"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:957
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1002
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1106
 msgid "Shortcut command may not be empty."
 msgstr "Polecenie skrótu nie może być puste."
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1067
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1068
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1272
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1273
 msgid "Reset to Defaults"
 msgstr "Przywracanie wartości domyślnych"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1069
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1274
 msgid ""
 "This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to "
 "do this?"
 msgstr "Przywrócić wartości domyślne wszystkich skrótów klawiszowych?"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1148
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1353
 msgid "The system defaults will be restored next time you log in."
 msgstr "Ustawienia systemowe zostaną przywrócone po następnym zalogowaniu."
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1150
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1355
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
@@ -1628,24 +1636,24 @@ msgstr "Obszar roboczy %d"
 msgid "The Xfce Settings Daemon"
 msgstr "Demon ustawień Xfce"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/main.c:40
+#: ../xfce4-settings-manager/main.c:41
 msgid "Settings dialog to show"
 msgstr "Określa okno dialogowe ustawień"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:186
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:192
 msgid "All _Settings"
 msgstr "_Wszystkie ustawienia"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:366
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:386
 msgid "Settings"
 msgstr "Ustawienia"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:368
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:388
 msgid "Customize your desktop"
 msgstr "Konfiguruje ustawienia środowiska graficznego"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:858
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:869
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:878
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:889
 #, c-format
 msgid "Unable to start \"%s\""
 msgstr "Nie można uruchomić „%s”"
@@ -1658,6 +1666,12 @@ msgstr "Konfiguruje ustawienia środowiska graficznego 
Xfce"
 msgid "Settings Manager"
 msgstr "Menedżer ustawień"
 
+#~ msgid "Both"
+#~ msgstr "Etykiety poniżej ikon"
+
+#~ msgid "Both Horizontal"
+#~ msgstr "Etykiety obok ikon"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Automatically show the \"minimal dialog\" to quickly configure newly "
 #~ "connected displays."
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to