Updating branch refs/heads/master
     to d042cae6cc7dfbb54cbfb7c18ba7df35b7b18877 (commit)
    from c1310c95c696b190553191dcd96ddef44f39316a (commit)

commit d042cae6cc7dfbb54cbfb7c18ba7df35b7b18877
Author: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>
Date:  Sun May 19 20:39:34 2013 +0200

  l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%
  
  New status: 353 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 144 ++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 80 insertions(+), 64 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 37ec027..60ace7c 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -3,21 +3,20 @@
 # Copyright (C) 2009 The Xfce development team.
 # This file is distributed under the same license as the xfce-settings package.
 # Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>, 2009, 2011, 2012, 2013.
-#
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-settings 4.10\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-10 11:48+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-19 15:12+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-03-10 14:36+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>\n"
 "Language-Team: polski <>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
-"%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
+"Language: \n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && 
(n%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:1
@@ -229,21 +228,21 @@ msgid "pixels/sec"
 msgstr "pikseli/s"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:43
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:94
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:95
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:137
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:79
 msgid "Settings manager socket"
 msgstr "Określa gniazdo menedżera ustawień"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:43
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:94
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:95
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:137
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:79
 msgid "SOCKET ID"
 msgstr "ID_GNIAZDA"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:44
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:95
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:96
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:138
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mime-settings/main.c:40
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:80 ../xfce4-settings-editor/main.c:43
@@ -252,29 +251,29 @@ msgid "Version information"
 msgstr "Wypisuje informacje o wersji i kończy"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:192
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:966
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1006
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:1943
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:76 ../dialogs/mime-settings/main.c:62
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1597 ../xfce4-settings-editor/main.c:63
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1611 ../xfce4-settings-editor/main.c:63
 #: ../xfsettingsd/main.c:187 ../xfce4-settings-manager/main.c:61
 #, c-format
 msgid "Type '%s --help' for usage."
 msgstr "Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy."
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:211
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:985
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1025
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:1962
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:92 ../dialogs/mime-settings/main.c:81
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1616 ../xfce4-settings-editor/main.c:82
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1630 ../xfce4-settings-editor/main.c:82
 #: ../xfsettingsd/main.c:203 ../xfce4-settings-manager/main.c:77
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
 msgstr "Zespół twórców Xfce. Wszystkie prawa zastrzeżone."
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:212
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:986
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1026
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:1963
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:93 ../dialogs/mime-settings/main.c:82
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1617 ../xfce4-settings-editor/main.c:83
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1631 ../xfce4-settings-editor/main.c:83
 #: ../xfsettingsd/main.c:204 ../xfce4-settings-manager/main.c:78
 #, c-format
 msgid "Please report bugs to <%s>."
@@ -375,7 +374,7 @@ msgid "Menus and Buttons"
 msgstr "Menu i przyciski"
 
 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:852
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:892
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:103
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:114
 msgid "None"
@@ -476,45 +475,52 @@ msgstr "_Ikony"
 msgid "_Toolbar Style"
 msgstr "Styl pasków _narzędziowych"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:733
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:355
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: this icon theme has no cache file. You can create this by running "
+"<i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> in a terminal emulator."
+msgstr "Ostrzeżenie: ten styl ikon nie posiada pliku pamięci podręcznej. Można 
utworzyć go wprowadzając polecenie <i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> w 
emulatorze terminala."
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:765
 #, c-format
 msgid "File is larger than %d MB, installation aborted"
 msgstr "Plik jest większy, niż %d MB, kończenie instalacji"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:738
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:770
 msgid "Failed to create temporary directory"
 msgstr "Nie udało się utworzyć katalogu tymczasowego"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:743
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:775
 msgid "Failed to extract archive"
 msgstr "Nie udało się rozpakować archiwum"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:748
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:780
 msgid "Unknown format, only archives and directories are supported"
 msgstr "Nieznany format. Obsługiwane są tylko archiwa i katalogi"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:753
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:785
 #, c-format
 msgid "An unknown error, exit code is %d"
 msgstr "Niespodziewany błąd, wygenerowano kod %d"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:760
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:792
 msgid "Failed to install theme"
 msgstr "Nie udało się zainstalować stylu"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:856
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:896
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:860
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:900
 msgid "BGR"
 msgstr "BGR"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:864
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:904
 msgid "Vertical RGB"
 msgstr "Pionowy RGB"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:868
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:908
 msgid "Vertical BGR"
 msgstr "Pionowy BGR"
 
@@ -839,7 +845,7 @@ msgid "Edit keyboard settings and application shortcuts"
 msgstr "Konfiguruje ustawienia klawiatury oraz skróty klawiszowe programów"
 
 #: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:9
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:17
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:18
 msgid "General"
 msgstr "Ogólne"
 
@@ -1087,8 +1093,8 @@ msgstr "Wybór użytkownika"
 #. sort the names but keep Default on top
 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:481
 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:604
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:354 ../dialogs/mouse-settings/main.c:356
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:416
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:366 ../dialogs/mouse-settings/main.c:368
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:428
 msgid "Default"
 msgstr "Domyślny"
 
@@ -1150,6 +1156,12 @@ msgstr "%g pikseli"
 msgid "%g ms"
 msgstr "%g milisekund"
 
+#. seconds value for some of the scales in the dialog
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:145
+#, c-format
+msgid "%.1f s"
+msgstr "%.1f s"
+
 #: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:1
 msgid "Acceleratio_n:"
 msgstr "Pr_zyspieszenie:"
@@ -1208,101 +1220,105 @@ msgid "Drag and Drop"
 msgstr "Przeciąganie"
 
 #: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:15
+msgid "Duratio_n:"
+msgstr "_Czas trwania:"
+
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:16
 msgid "Edge scrolling"
 msgstr "Przewijanie _krawędziowe"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:16
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:17
 msgid "Enable hori_zontal scrolling"
 msgstr "Przewijanie w p_oziomie"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:18
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:19
 msgid "Half (left-handed)"
 msgstr "Połowa (dla leworęcznych)"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:19
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:20
 msgid "Le_ft-handed"
 msgstr "Układ _leworęczny"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:20
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:21
 msgid "Mouse (relative)"
 msgstr "Mysz (układ względny)"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:21
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:22
 #: ../dialogs/mouse-settings/xfce-mouse-settings.desktop.in.h:2
 msgid "Mouse and Touchpad"
 msgstr "Mysz i panel dotykowy"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:22
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:23
 msgid "None (right-handed)"
 msgstr "Brak (układ praworęczny)"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:23
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:24
 msgid "Pen (absolute)"
 msgstr "Pióro (układ bezwzględny)"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:24
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:25
 msgid "Pointer Speed"
 msgstr "Prędkość kursora"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:25
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:26
 msgid "Preview"
 msgstr "Podgląd"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:26
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:27
 msgid "Reverse scroll d_irection"
 msgstr "_Odwrócenie kierunków przewijania"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:27
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:28
 msgid "Ri_ght-handed"
 msgstr "Układ p_raworęczny"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:28
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:29
 msgid "Scrolling"
 msgstr "Przewijanie"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:29
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:30
 msgid "Scrolling _mode:"
 msgstr "Tryb p_rzewijania:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:30
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:31
 msgid "Sensitivit_y:"
 msgstr "_Czułość:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:31
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:32
 msgid ""
 "Set the acceleration and sensitivity for the selected device to the default "
 "values"
 msgstr ""
 "Przywraca wartości domyślne przyspieszenia i progu zaznaczonego urządzenia"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:32
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:33
 msgid "Size"
 msgstr "Rozmiar"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:33
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:34
 msgid "T_ouchpad"
 msgstr "_Panel dotykowy"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:34
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:35
 msgid "Tab_let"
 msgstr "Tab_let"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:35
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:36
 msgid "Tap touchpad to clic_k"
 msgstr "Klikanie _stuknięciem w panel"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:36
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:37
 msgid "Th_reshold:"
 msgstr "P_róg:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:37
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:38
 msgid ""
 "The factor at which the pointer's speed will increase as the mouse is moved"
 msgstr ""
 "Określa przyspieszoną prędkość ruchu kursora, wyrażoną jako wielokrotność "
 "prędkości normalnej"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:38
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:39
 msgid ""
 "The mouse pointer cannot move farther than this distance between two clicks "
 "for them to be considered a double click"
@@ -1310,14 +1326,14 @@ msgstr ""
 "Określa maksymalną odległość jaką kursor myszy może pokonać pomiędzy "
 "kliknięciami, aby zostały one zinterpretowane jako dwukrotne"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:39
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:40
 msgid ""
 "The number of pixels the pointer must move before a drag operation will start"
 msgstr ""
 "Określa odległość o jaką należy przenieść kursor, aby rozpocząć czynność "
 "przeciągania, wyrażoną w pikselach"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:40
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:41
 msgid ""
 "The number of pixels the pointer must move in a short time before it starts "
 "accelerating"
@@ -1325,15 +1341,15 @@ msgstr ""
 "Określa odległość o jaką należy przenieść kursor myszy w krótkim czasie, aby "
 "jego ruch został przyspieszony, wyrażoną w pikselach"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:41
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:42
 msgid "Ti_me:"
 msgstr "_Czas:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:42
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:43
 msgid "Trac_king mode:"
 msgstr "_Tryb śledzenia:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:43
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:44
 msgid ""
 "Two mouse clicks in less than this length of time (in milliseconds) will be "
 "considered a double click"
@@ -1341,40 +1357,40 @@ msgstr ""
 "Określa maksymalną ilość czasu jaki może upłynąć pomiędzy kliknięciami, aby "
 "zostały one zinterpretowane jako dwukrotne, wyrażoną w milisekundach"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:44
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:45
 msgid "Two-finger scrolling"
 msgstr "Przewijanie _dwoma palcami"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:45
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:46
 msgid "When selected, the scroll wheel will work in the opposite direction"
 msgstr "Zamienia kierunki działania kółka myszy na przeciwne"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:46
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:47
 msgid ""
 "When selected, the touchpad will be disabled when the keyboard is being used"
 msgstr "Wyłącza panel dotykowy podczas korzystania z klawiatury"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:47
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:48
 msgid "_Behavior"
 msgstr "Z_achowanie"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:48
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:49
 msgid "_Devices"
 msgstr "_Urządzenia"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:49
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:50
 msgid "_Enable this device"
 msgstr "_Włączenie"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:50
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:51
 msgid "_Reset to Defaults"
 msgstr "Przywróć d_omyślne"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:51
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:52
 msgid "_Rotation:"
 msgstr "_Orientacja:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:52
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:53
 msgid "_Theme"
 msgstr "_Styl"
 
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to