Updating branch refs/heads/master
     to fcf932549cfafa13d1e27f539ef2b83d87687928 (commit)
    from 6d69bf7d0bf7d25e2cd73bdfd0404a3041fecf92 (commit)

commit fcf932549cfafa13d1e27f539ef2b83d87687928
Author: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>
Date:  Sun Feb 3 13:56:10 2013 +0100

  l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%
  
  New status: 350 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  35 ++++++++++++++++++-----------------
 1 files changed, 18 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index a2bbb57..64e1e00 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -2,21 +2,22 @@
 # Polskie tłumaczenia dla pakietu xfce-settings.
 # Copyright (C) 2009 The Xfce development team.
 # This file is distributed under the same license as the xfce-settings package.
-# Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>, 2009, 2011, 2012.
-# 
+# Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>, 2009, 2011, 2012, 2013.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: xfce4-settings 4.7.7\n"
+"Project-Id-Version: xfce4-settings 4.10\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-07 17:17+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-03 11:51+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-03 13:52+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>\n"
 "Language-Team: polski <>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
-"Language: \n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && 
(n%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
+"%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:1
@@ -749,7 +750,7 @@ msgstr "Dodawanie skrótu"
 
 #: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:147
 msgid "Enter the command you want to trigger with a shortcut."
-msgstr "Wpisz polecenie, które chcesz wywołać za pomocą skrótu."
+msgstr "Proszę wprowadzić polecenie wykonywane za pomocą skrótu."
 
 #. We are editing an existing shortcut
 #: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:165
@@ -858,12 +859,12 @@ msgstr "Układ"
 # Automatically copied. Please review and remove fuzzy flag.
 #: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:13
 msgid "Move currently selected item down by one row"
-msgstr "Przemieszcza wybrany element jeden wiersz w dół"
+msgstr "Przemieszcza wybrany element jeden wiersz w niżej"
 
 # Automatically copied. Please review and remove fuzzy flag.
 #: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:14
 msgid "Move currently selected item up by one row"
-msgstr "Przemieszcza wybrany element jeden wiersz w górę"
+msgstr "Przemieszcza wybrany element jeden wiersz wyżej"
 
 #: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:15
 msgid "Repe_at speed:"
@@ -1580,11 +1581,11 @@ msgstr "Graficzny edytor ustawień dla programu Xconf"
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:412
 msgid "Sticky keys are enabled"
-msgstr "Trwałe klawisze zostały włączone"
+msgstr "Włączono trwałe klawisze"
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:414
 msgid "Sticky keys are disabled"
-msgstr "Trwałe klawisze zostały wyłączone"
+msgstr "Wyłączono trwałe klawisze"
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:416
 msgid "Sticky keys"
@@ -1592,11 +1593,11 @@ msgstr "Trwałe klawisze"
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:421
 msgid "Slow keys are enabled"
-msgstr "Powolne klawisze zostały włączone"
+msgstr "Włączono powolne klawisze"
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:423
 msgid "Slow keys are disabled"
-msgstr "Powolne klawisze zostały wyłączone"
+msgstr "Wyłączono powolne klawisze"
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:425
 msgid "Slow keys"
@@ -1604,11 +1605,11 @@ msgstr "Powolne klawisze"
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:430
 msgid "Bounce keys are enabled"
-msgstr "Odskakujące klawisze zostały włączone"
+msgstr "Włączono odskakujące klawisze"
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:432
 msgid "Bounce keys are disabled"
-msgstr "Odskakujące klawisze zostały wyłączone"
+msgstr "Wyłączono odskakujące klawisze"
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:434
 msgid "Bounce keys"
@@ -1638,7 +1639,7 @@ msgstr "Demon ustawień Xfce"
 
 #: ../xfce4-settings-manager/main.c:41
 msgid "Settings dialog to show"
-msgstr "Określa okno dialogowe ustawień"
+msgstr "Określa wyświetlane okno ustawień"
 
 #: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:192
 msgid "All _Settings"
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to