Updating branch refs/heads/master
     to f6c6e362f998df28743156d5277d0ae5fc179415 (commit)
    from 1936e69927614866bf1b253ae05c8c803e1bb9da (commit)

commit f6c6e362f998df28743156d5277d0ae5fc179415
Author: Саша Петровић <salepetron...@gmail.com>
Date:  Tue Jan 29 09:38:27 2013 +0100

  l10n: Updated Serbian (sr) translation to 100%
  
  New status: 320 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/sr.po |  30 +++++++++++++++---------------
 1 files changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 842601c..4855622 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-weather-plugin 0.8.1git-9f0895e\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-27 22:13+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-28 19:17+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-29 09:37+0100\n"
 "Last-Translator: Саша Петровић <salepetron...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: српски <>\n"
 "Language: sr\n"
@@ -1181,7 +1181,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1676
 msgid "Show scroll_box"
-msgstr "Прикажи кутијице померања"
+msgstr "Прикажи кућицу покретне траке"
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1678
 msgid ""
@@ -1189,7 +1189,7 @@ msgid ""
 "information is also provided in the tooltip - provided you choose an "
 "appropriate tooltip style - that is shown when hovering over the icon."
 msgstr ""
-"Сакријте кутијицу померања да би сачували драгоцено место на панелу. "
+"Сакријте кућицу покретне траке да би сачували драгоцено место на панелу. "
 "Најзанимљивији подаци су такође приказани у облачићу - под условом да "
 "изаберете одговарајући начин приказа напомена - који се приказују кад "
 "наднсете миша над икону."
@@ -1204,9 +1204,9 @@ msgid ""
 "Decide how many values should be shown at once in the scrollbox. You can "
 "choose a smaller font or enlarge the panel to make more lines fit."
 msgstr ""
-"Одредите колико вредности би требало да буду приказане одједном у кутији са "
-"померајућим садржајем. Можете изабрати мањи словни лик, или повећати панел "
-"да направите више места за линије."
+"Одредите колико вредности би требало да буду приказане одједном у кућици "
+"покретне траке садржајем. Можете изабрати мањи словни лик, или повећати "
+"панел да направите више места за линије."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1702
 msgid "Font and color:"
@@ -1227,10 +1227,10 @@ msgid ""
 "another color, then you can change it using this button. Middle-click on the "
 "button to unset the scrollbox text color."
 msgstr ""
-"Могу се десити потешкоће са неким темама које узрокују да се текст у "
-"кутијици једва може читати. У овом случају, или ако једноставно желите да "
-"буде у другој боји, онда је можете променити користећи ово дугме. Средњи "
-"клик на дугме за поништавање боје текста у кутијици премицања."
+"Могу се десити потешкоће са неким темама које узрокују да се текст у кућици "
+"једва може читати. У овом случају, или ако једноставно желите да буде у "
+"другој боји, онда је можете променити користећи ово дугме. Средњи клик на "
+"дугме за поништавање боје текста у кућици покретне траке."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1744
 msgid "Labels to d_isplay"
@@ -1242,9 +1242,9 @@ msgid ""
 "value here and click the appropriate button to remove it or move it up and "
 "down in the list."
 msgstr ""
-"Ове ће вредности бити приказане у оквиру са померањем. Ту изаберите једну "
+"Ове ће вредности бити приказане у кућици покретне траке. Ту изаберите једну "
 "вредност и кликните на одговарајуће дугме за њено уклањање или за померање "
-"ниже или више на списку."
+"наниже или навише на списку."
 
 #. button "add"
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1754
@@ -1256,8 +1256,8 @@ msgid ""
 "Add the selected value to the labels that should be displayed in the "
 "scrollbox."
 msgstr ""
-"Додаје одабране вредности на ознаке које требају бити приказане у оквиру "
-"премицања."
+"Додаје одабране вредности на ознаке које требају бити приказане у кућици "
+"покретне траке."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1772
 msgid "_Remove"
@@ -1317,7 +1317,7 @@ msgstr "_Приказ"
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1956
 msgid "_Scrollbox"
-msgstr "Кутијица померања"
+msgstr "_Кућица покретне траке"
 
 #: ../panel-plugin/weather-data.c:426
 msgid "ft"
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to