On Fri, Jan 02, 2009 at 01:14:12PM +0100, Nicolas Dorfsman wrote:
> 
>    Hi,
> 
> Le 2 janv. 09 ? 12:50, przemol...@poczta.fm a écrit :
> 
> > ERROR: unable to mount zones:
> > zoneadm: zone 'gimli': "/usr/lib/fs/lofs/mount /tmp/.luupgrade.inf. 
> > 27317/pool/gimli /tmp/.luupgrade.inf.27317/zones/gimli/lu/a/pool" 
> > failed with exit
> 
> Pool ? zonepath on ZFS ?
> If answer is yes, you can't use upgrade at all. You should mover to 
> UFS first.

Zonepath is on ufs (/).
mickey:/root# zonecfg -z gimli info zonepath
zonepath: /zones/gimli
mickey:/root# df -h /zones
Filesystem       size  used avail capacity Mounted on
/dev/md/dsk/d300    49G  24G  25G  49%  /
mickey:/root# df -h
Filesystem       size  used avail capacity Mounted on
/dev/md/dsk/d300    49G  24G  25G  49%  /
/devices         0K   0K   0K   0%  /devices
ctfs           0K   0K   0K   0%  /system/contract
proc           0K   0K   0K   0%  /proc
mnttab          0K   0K   0K   0%  /etc/mnttab
swap          17G 1012K  17G   1%  /etc/svc/volatile
objfs          0K   0K   0K   0%  /system/object
sharefs         0K   0K   0K   0%  /etc/dfs/sharetab
[...]

The zone 'gimli' has one ZFS filesystem:
[...]
fs:
    dir: /pool
    special: /pool/gimli
    raw not specified
    type: lofs
    options: []
[...]


Regards
Przemyslaw Bak (przemol)
--
http://przemol.blogspot.com/

----------------------------------------------------------------------
Sprawdz swoja najblizsza przyszlosc! 
Zapytaj wrozke >> http://link.interia.pl/f2005 


_______________________________________________
zones-discuss mailing list
zones-discuss@opensolaris.org

Reply via email to