Hi all

I'm trying to move from Samba to the CIFS server in osol, and came across this 
problem... It seems the users, all in the 'other' group (gid 1). Still, files 
are set to group -1. zfs aclmode has been set to groupmask, but I don't think 
that's the problem.

----------+ 1 roy   other     9 May 28 09:45 Copy of test.txt
        user:roy:rwxpdDaARWcCos:-------:allow
    group:2147483648:rwxpdDaARWcCos:-------:allow
d---------+ 2 petter  other     2 May 28 10:22 hurra for meg
      user:petter:rwxpdDaARWcCos:-------:allow
    group:2147483648:rwxpdDaARWcCos:-------:allow
----------+ 1 petter  other     9 May 28 09:45 test - Copy.txt
      user:petter:rwxpdDaARWcCos:-------:allow
    group:2147483648:rwxpdDaARWcCos:-------:allow

Any ideas

Vennlige hilsener / Best regards

roy
--
Roy Sigurd Karlsbakk
(+47) 97542685
r...@karlsbakk.net
http://blogg.karlsbakk.net/
--
I all pedagogikk er det essensielt at pensum presenteres intelligibelt. Det er 
et elementært imperativ for alle pedagoger å unngå eksessiv anvendelse av 
idiomer med fremmed opprinnelse. I de fleste tilfeller eksisterer adekvate og 
relevante synonymer på norsk.
_______________________________________________
cifs-discuss mailing list
cifs-discuss@opensolaris.org
http://mail.opensolaris.org/mailman/listinfo/cifs-discuss

Reply via email to