El lema del «sistema operatiu universal» no té tant sentit actualment.

Amb aquest camí sembla estar-se posant més difícil un futur per
rectificar la decisió. Aquesta divisió de gent deu haver produït un
important canvi de majories dins de Debian, ja que el sector crític amb
Systemd deu haver anat marxant en comprovar les alternatives reals, i a
la comunitat Debian deu quedar la gent convençuda amb Systemd i la que
li és igual.
Si es repetís ara la polèmica consulta de 2014, sospito que el resultat
seria aclaparador a favor de casar-se amb Systemd.

A mi el què essencialment em reté a Debian és l'escritptori Gnome, pel
qual vaig apostar fort fa molt temps.

Systemd no petarà com per obligar a abandonar-lo; se li aniran apedaçant
les coses, i anirà creixent fins que el sistema operatiu no sigui GNU o
Debian, sinó Systemd.


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.

El 13/10/18 a les 22:23, Pedro ha escrit:
> Hola Narcís,
> 
> Com pots veure té a veure amb la quantitat de mantenidors del paquet,
> etc. Jo també penso que systemd és una merda. I estic segur que amb el
> temps es rectificarà la decisió, però abans, haurà de petar per alguna
> banda i bastant fort.
> 
> Conec alguns que tractant de sortir de systemd s'han passat a
> https://voidlinux.org/
> On Sat, Oct 13, 2018 at 10:18 PM Narcis Garcia <debianli...@actiu.net> wrote:
>>
>> Algú em pot confirmar la meva interpretació de què, en comptes
>> d'obrir-se, poc a poc Debian es tanca més i més a Systemd?
>> Realment tots els qui treballen alternatives han abandonat el vaixell?
>>
>> Entenc que des del principi del Systemd també significa que Linux és i
>> serà l'únic nucli compatible amb Debian, per ser-ho amb Systemd.
>>
>>
>> -------- Missatge reenviat --------
>> Assumpte: Debian Buster release to partially drop non-systemd support
>> Reenviat-Data: Sat, 13 Oct 2018 21:27:46 +0200, Sat, 13 Oct 2018
>> 11:15:09 +0000 (UTC)
>> Reenviat-De: Samuel Thibault <samuel.thiba...@ens-lyon.org>,
>> debian-de...@lists.debian.org
>> Reenviat-Per a: debian-h...@lists.debian.org, debian-...@lists.debian.org
>> Data: Sat, 13 Oct 2018 10:58:24 +0000
>> De: Holger Levsen <hol...@layer-acht.org>
>> Respon a: debian-de...@lists.debian.org
>> A: debian-backpo...@lists.debian.org
>> CC: debian-de...@lists.debian.org
>>
>> On Sat, Oct 13, 2018 at 06:01:43AM +0100, Ben Hutchings wrote:
>>>> Has policy changed regarding support for multiple inits, or is it just that
>>>> no one is maintaining the shim and sysvinit-core?
>>>
>>> The latter. systemd-shim has been orphaned for over 2 years, and has
>>> RC bugs.  sysvinit currently has two maintainers, but they've only
>>> ever made one upload (over a year ago).
>>
>> It seems that these facts are either largely ignored or unknown and I
>> wonder if some noise should be made so that interested people can pick
>> up the work now and not only complain later.
>>
>>
>>
>> Please reply to debian-devel@lists.d.o if you have to, but probably
>> replying to those RC bugs is more effective. Also please avoid cc:ing me.
>>
>>
>> --
>> cheers,
>>     Holger
>>
>> -------------------------------------------------------------------------------
>>        holger@(debian|reproducible-builds|layer-acht).org
>>    PGP fingerprint: B8BF 5413 7B09 D35C F026 FE9D 091A B856 069A AA1C
>>

Respondre per correu electrònic a